"Ubezpieczyciele wykończyli się nawzajem wojną cenową. To oznacza koniec pokrywania strat na sprzedaży OC zyskami ze sprzedaży polis AC" - mówi Wojciech Rabiej z rankomat.pl. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała wyniki towarzystw ubezpieczeniowych za cały 2009 rok. "Ciekawe dane dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych, warto zwrócić uwagę szczególnie na kilka kwestii" - zaznacza Rabiej...

>>>Nie daj się okraść na ubezpieczeniu auta

Sprzedaż AC przyniosła całemu rynkowi stratę

Wynik techniczny dla wszystkich ubezpieczycieli raportujących do KNF po raz pierwszy od dawna jest ujemny i wynosi łącznie -86,3 miliona złotych. Druga linia ubezpieczeń komunikacyjnych zanotowała ujemny wynik przy spadku przychodów o 6 proc. To, co działo się na rynku ubezpieczeniowym do tej pory, czyli ostra wojna cenowa, zapowiadało taki efekt… W porównaniu do wyników za 2008 roku wynik roku 2009 roku jest o ponad pół miliarda złotych (!) gorszy. Dotąd, mimo że jest to wbrew przepisom prawa, powszechnie uznawano, że zły wynik w ubezpieczeniach OC towarzystwa ubezpieczeniowe kompensują sobie z segmentu ubezpieczeń Casco.

>>>Koniec wydawania fortuny na ubezpieczenie

OC: do każdych 100 zł zebranej składki ubezpieczyciele dołożyli 14 zł!

W kwestii OC wyniki KNF przynoszą dalsze złe wiadomości. Strata pogłębiła się o 248 milionów złotych i w 2009 roku znacznie zbliżyła się do miliarda złotych. Niestety, mimo wzrostu przypisu składki o prawie 2 proc. ujemny wynik techniczny wyniósł -954 miliony złotych. Co oznacza, że do każdych 100 złotych zarobionej składki ubezpieczyciele dołożyli 14 złotych…

Zobacz, o ile więcej zapłacisz za ubezpieczenie swojego auta - czytaj dalej>>>
Na ubezpieczeniach komunikacyjnych ubezpieczyciele stracili ponad miliard złotych

Łączna strata w ubezpieczeniach OC i AC przekroczyła miliard złotych i wyniosła 1.040 milionów złotych. Warto wspomnieć, że w wynikach prezentowanych przez KNF nie ma wyników AXA i Liberty Direct, które raportują do niepolskich organów nadzoru, ginąc tam w sprawozdaniach grupowych.

Co z tego wynika?

Techniczny wynik towarzystw na ubezpieczeniach komunikacyjnych wskazuje dość jednoznacznie kierunek zmian cen: ubezpieczyciele osiągnęli poziom strat, których prawdopodobnie nie będą już dłużej chcieli i mogli akceptować.

"Towarzystwa będą chciały poprawić swoje wyniki w następnym roku i najpewniej sięgną w tym celu do kieszeni kierowców. Oznacza to, że podwyżki cen polis komunikacyjnych są w najbliższym czasie nieuniknione. Ich wysokość będzie różnic się w zależności od towarzystwa, średnio będzie to ok. 15 proc." - mówi dziennikowi.pl Wojciech Rabiej. Dodatkowo, wojna cenowa doprowadziła do dwóch niebezpiecznych zjawisk:

• Obniżki cen doprowadziły do istotnych strat niektórych ubezpieczycieli, czemu pewnie wnikliwie przygląda się KNF

• Produkty, w szczególności te dobrowolne - Casco - zostały tak bardzo zróżnicowane pod względem zakresu, że bez szczegółowej i dogłębnej analizy warunków ubezpieczeń poszczególnych towarzystw jest niemożliwe rzetelne porównanie "value for money" tych produktów.

"W rankomat.pl przyglądamy się ubezpieczeniom i rzetelnie oceniamy ich jakość w takim zakresie, w jakim ubezpieczyciele zobowiązują się w ogólnych warunkach swoich ubezpieczeń do świadczenia usług swoim klientom." - dodaje Rabiej.