Badanie techniczne pojazdu w myśl nowych przepisów. Te zmiany już obowiązują

Nowe zasady związane z zatrzymywaniem dowodu rejestracyjnego przez diagnostów już obowiązują. Czego powinni spodziewać się kierowcy na zakończenie badania technicznego pojazdu?

– Nie ma już fizycznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Stację Kontroli Pojazdów, który w kolejnym kroku odsyłany był do organu rejestrującego, gdzie następnie właściciel pojazdu po okazaniu zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego z wynikiem pozytywnym fizycznie odbierał ten dokument. Od 1 czerwca 2024 roku stacja zatrzymuje dowód rejestracyjny w sposób wirtualny i w ten sposób będzie także go zwracała – powiedział dziennik.pl Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

Reklama

Nowe zasady zatrzymywania dowodu rejestracyjnego. Oto trzy rodzaje usterek

Reklama

W praktyce diagnosta dokona w Centralnej Ewidencji Pojazdów wpisu o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a sam dokument zwróci kierowcy. Wirtualny zwrot nastąpi po pozytywnym przejściu badania technicznego. Czyli za co teraz można stracić ten dokument podczas wizyty na ścieżce diagnostycznej w SKP?

– Diagnosta ma do dyspozycji trzy rodzaje usterek: drobną, poważną i niebezpieczną. W pierwszym przypadku wynik badania jest pozytywny. Dwa pozostałe oznaczają wynik negatywny. Dodatkowo w przypadku usterki niebezpiecznej diagnosta ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny – wskazał Rytel.

Masz taką tablicę rejestracyjną? Wynik badania technicznego będzie negatywny

W kategorii usterki poważnej diagnosta zaliczy defekty mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania. Za takie uznaje się m.in.:

 • brak tablic rejestracyjnych,
 • mocowanie grożące odpadnięciem rejestracji,
 • nieczytelną tablicę,
 • brak elementów numeru rejestracyjnego,
 • ozdabianie tablic rejestracyjnych,
 • numer rejestracyjny niezgodny z dokumentami lub danymi pojazdu.

Bać się powinni także kierowcy pojazdów, którzy zamontowali małe tablice rejestracyjne (tzw. amerykańskie) w zwykłe miejsca o normalnych wymiarach. Wynik takiego badania będzie negatywny.

Badanie techniczne pojazdu / PAP / Marcin Bielecki

Kiedy samochód nie przejdzie badania technicznego? Za co można stracić dowód rejestracyjny w 2024 roku?

Z procedury badania technicznego wynika, że pod hasłem "usterki niebezpieczne" kryją się te powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu. Pojemne pojęcie, ale w ich określeniu pomocna jest ustawa Prawo o ruchu drogowym. W myśl art. 132 dowód rejestracyjny można zatrzymać za zły stan techniczny auta, który zagraża bezpieczeństwu (np. samochód jest po wypadku i ma uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy), zagraża porządkowi ruchu i/lub narusza wymagania ochrony środowiska (m.in. wycieki z okolic silnika, uszkodzony układ wydechowy).

– Zgodnie z powyższym nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, ale także zagrożenie porządku ruchu stanowi podstawę do zatrzymania dokumentu wskazał Karol Rytel. – Trzeba mieć na względzie, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub ochrony środowiska obecnie, jak i po wyjściu w życie nowych przepisów, nie ma możliwości poruszania się pojazdem po drogach publicznych. Aby nie narażać się na sankcje wskazane jest zamówienie lawety – poradził przedstawiciel PISKP.

Zniszczony dowód rejestracyjny? Od 1 czerwca obowiązuje ważna zmiana

Od 1 czerwca 2024 roku diagnosta nie może już zatrzymać dowodu rejestracyjnego, który jest zniszczony lub nieczytelny. To pozostaje w kompetencji m.in. policjantów.

Nowa naklejka na auto obowiązkowa. Bez niej nie przejdzie badania technicznego

Ważna dla uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu jest nowa obowiązkowa naklejka z danymi instalacji LPG zamontowanej w aucie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem, każde auto dostosowane do LPG po 17 maja 2024 roku musi być wyposażone w tabliczki informacyjne (w formie naklejki).

Nowa naklejka musi być umieszona w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na ramie drzwi lub pod pokrywą komory silnika. Zawarte na niej informacje mają umożliwić identyfikację warsztatu, który montował instalację LPG w danym aucie oraz instalatora. Przewidziano, że musi zawierać następujące dane:

 • numer świadectwa homologacji (np. PL*0004*002/G lub PL-R115*0004*002/G),
 • nazwę instalatora (właściciela świadectwa homologacji),
 • nazwę zakładu montującego (warsztatu),
 • numer porządkowy wyciągu ze świadectwa homologacji.

Badanie techniczne pojazdu poza SKP. Diagnosta przyjedzie do domu

Ministerstwo Infrastruktury na 1 czerwca 2024 roku zapowiedziało wejście w życie przepisów pozwalających na przeprowadzanie okresowych badań technicznych poza stacją kontroli pojazdów. Rozporządzenie powstało dla ułatwienia życia m.in. rolnikom. Zmiany przewidują możliwość wykonywania badań technicznych poza SKP w przypadku:

 • ciągnika rolniczego o maksymalnej prędkości nieprzekraczającej 40 km/h,
 • ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości do 40 km/h,
 • przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami.

Do tej pory realizacja badań technicznych powyższych pojazdów po części była niemożliwa m.in. ze względu na duże rozmiary rolniczego sprzętu, do którego nie są przystosowane SKP. Także transport np. kilku ciągników do daleko położonej stacji często wiązał się z wysokimi kosztami (specjalna laweta). Stąd nie brakowało przypadku użytkowania maszyn bez odpowiedniego zaświadczenia od diagnosty.

Od kiedy nowe przepisy i zmiany w badaniach technicznych? Podali datę, ale…

Okazuje się jednak, że na wejście zmian trzeba będzie poczekać. Przepisy utknęły w konsultacjach. Justyna Jaskólska, wicedyrektor departamentu prawa środowiska i infrastruktury w Rządowym Centrum Legislacji zauważa, że: Z uwagi na aktualny stan prac nad projektem oraz fakt, że podlega ono notyfikacji technicznej tak określony termin wejścia w życie budzi istotne zastrzeżenia.

Dowód rejestracyjny, polisa OC, kluczyki / dziennik.pl / Maciej Lubczyński