Prawo jazdy bezterminowe do wymiany. To obowiązek

Prawo jazdy wydawane jest obecnie z terminem ważności maksymalnie do 15 lat. Przy czym dotyczy to wyłącznie osób, które nie mają problemów ze zdrowiem. Jeśli jednak kierowca ma np. wadę wzroku, wówczas jego prawo jazdy jest oznaczane odpowiednim kodem w rubryce nr 12 i może być ważne przez 5 lat. Stąd każdy, kto musi prowadzić samochód w soczewkach kontaktowych czy okularach powinien pilnować daty ważności prawa jazdy. Żeby przedłużyć "termin przydatności" należy przejść badania lekarskie i następnie wyrobić nowy dokument.

Zapisy ustawy o kierujących pojazdami zmieniły też zasady dotyczące osób, które otrzymały bezterminowe prawo jazdy. Na taki komfort można było liczyć do 18 stycznia 2013 roku. Przed reformą takich dokumentów nie trzeba było wymieniać. Zreformowane przepisy w związku z koniecznością dostosowania się do unijnych regulacji wprowadziły nowy obowiązek i pewne jest, że nawet ci, którzy w blankiecie nie mają daty ważności "prawka", będą musieli stanąć w kolejce po nowy dokument. Oto szczegóły…

Reklama

Tych kierowców czeka wizyta w urzędzie. Kto musi wymienić prawo jazdy? Jest data

Reklama

O konieczności wymiany prawa jazdy mówi w ustawie rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

 • Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

Jak łatwo obliczyć pierwsi kierowcy z "prawkiem" ważnym 15 lat będą musieli je wymienić w styczniu 2028 roku. Czyli za cztery lata.

Każdy kierowca musi wymienić prawo jazdy. Sprawdź rubrykę 11

Bezterminowe prawo jazdy (oznaczone kreską w rubryce nr 11 – jak na zdjęciu niżej) będzie podlegać obowiązkowej wymianie od 2028 do 2033 roku. To również określa ustawa o kierujących i art. 124. Punkt 4. wyznacza daty, w który kierowca powinien stawić się urzędzie:

 • Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.
Prawo jazdy będzie musiał wymienić każdy kierowca. Nawet bezterminowe, o czym decyduje oznaczenie w rubryce 11 po drugiej stronie blankietu / Tomasz Sewastianowicz

Co oznacza rubryka nr 11 w prawo jazdy?

Obecnie w rubryce nr 11 (z tyłu blankietu) wpisywana jest data ważności prawa jazdy. Wcześniej w przypadku bezterminowego prawa jazdy tym miejscu urzędnicy stawiali np. kreskę.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2024 roku?

W przypadku bezterminowego prawa jazdy na kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, przepisy przewidują, że nie ma potrzeby dostarczania zaświadczenia lekarskiego. Przy wymianie w wydziale komunikacji wystarczy "stary dokument", dokument tożsamości, wypełniony wniosek, fotografia i dowód opłaty za wydanie prawa jazdy (100 zł).

Ile kosztuje badanie lekarskie kierowcy w 2024 roku?

Badanie lekarskie kosztuje 200 zł. Muszą je przedstawić jedynie kierowcy, których prawo jazdy od początku ma wpisaną datę ważności.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania prawa jazdy w 2024 roku? LISTA

Wniosek o wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz odpowiednie oświadczenia są dostępne w urzędzie. Komplet wniosków można też pobrać z internetu i w wydziale komunikacji pojawić się z papierami uzupełnionymi wcześniej w domu.

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy - formularz w wydziale komunikacji lub na stronie internetowej urzędu;
 • Kolorowa i aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle (obecnie wykonanie zdjęcia do prawa jazdy kosztuje średnio ok. 50 zł za komplet 4 profesjonalnych fotografii);
 • Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy;
 • Dowód osobisty do wglądu;
 • Dowód uiszczenia opłaty 100 zł za wydanie prawa jazdy - można zapłacić w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto urzędu i potwierdzanie przelewu dołączyć do wniosku;
 • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.;
 • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami;
 • Badanie lekarskie w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy z datą ważności – to kosztuje 200 zł.

Kiedy jeszcze wymagana jest wymiana prawa jazdy?

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy to nie jedyna sytuacja, gdy trzeba wymienić dokument. Wniosek o nowe prawo jazdy należy złożyć również w sytuacji, gdy:

 • Upłynął termin ważności dokumentu;
 • Upłynął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy;
 • Dokument został zgubiony lub zniszczony.
Prawo jazdy i dowód rejestracyjny / dziennik.pl