Reklama

Mandat o inspektora ITD w pięciu nowych sytuacjach przewiduje zmiana w przepisach, którą przygotował rząd. Wdrożenie nowego rozporządzenia dla kierowców oznacza więcej sytuacji podlegających karze. O co chodzi?

Dziś inspektorzy ITD nie mogą wystawiać mandatów za wszystkie wykroczenia, jak robi to policja. Jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt przepisów rozszerzający uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

ITD dostanie nowe uprawnienia do karania, taki mandat może dostać każdy

Po zmianie inspektorzy ITD będą uprawnieni do karania mandatami za wykroczenia w kilku nowych sytuacjach. Ministerstwo wylicza pięć przypadków:

Reklama
 • wyjazd na drogę pojazdem pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie do ruchu (tu podpada jazda bez ważnego badania technicznego – w takiej sytuacji policja wystawia słone kary. Diagności informują, że są to mandaty w wysokości 1200 zł, czy też 1800 zł, a górna granica to 3 tys. zł);
 • używanie oleju opałowego do celów napędowych;
 • posługiwanie się dowodem rejestracyjnym z danymi, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
 • prowadzenie pojazdu przez osobę niemającą stosownych uprawnień – obecnie policja może za to ukarać mandatem 300 zł;
 • korzystanie z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Brak badania technicznego, będzie słony mandat od ITD

– Mając na uwadze opisane zachowania chodzi także o tzw. naruszenia dyspozytorskie, w tym nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień. Ponadto, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mogą ujawnić naruszenie, o którym mowa w art. 97 kw. oraz art. 100 pkt 2 kw. polegające na używaniu pojazdów niszczących nawierzchnię drogi wyjaśniło MSWiA.

Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak

ITD dostanie nowe możliwości karania, koniec wzywania policji

Potrzebę zmian MSWiA tłumaczy m.in. wprowadzeniem w styczniu 2022 roku nowego i ostrzejszego taryfikatora mandatów oraz charakterem służby inspektorów. Resort zauważa, że po ujawnieniu wykroczenia często musza oni wzywać patrol drogówki.

– Inspekcja Transportu Drogowego posiada (…) uprawnienia oskarżyciela publicznego i może kierować wnioski o ukaranie do sądu rejonowego. Nie ma jednak możliwości wymierzenia, w przypadkach mniejszej wagi, grzywny w drodze mandatu karnego – zauważa MSWiA.

W ocenie resortu rozszerzenie uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia ujawniane przez Inspekcję Transportu Drogowego pozytywnie wpłynie na ekonomikę i efektywność prowadzonych postępowań oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- W tej sytuacji inspektorzy nie będą prowadzić pracochłonnych czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia i wnosić wniosków o ukaranie do sądu albo wzywać na miejsce wykroczenia funkcjonariuszy innych służb kontrolnych, w celu zastosowania postępowania mandatowego – podkreśliło ministerstwo.

Reklama

Czy ITD może wystawić mandat kierowcy auta osobowego? Zmiany to efekt nowego taryfikatora

Mówiąc ludzkim językiem. Dziś kierowca samochodu osobowego może zostać skontrolowany przez ITD jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzi pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zostanie zatrzymany przez inspekcję również jeśli dopuści się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, narażając innych na niebezpieczeństwo. A także w sytuacji, gdy naruszenie przepisów zostało zarejestrowane przez urządzenia kontrolno-pomiarowe - również te przenośne i montowane w samochodach.

Na dowód art. 129a. Prawa o ruchu drogowym. Wynika z niego, że inspektorzy ITD mogą kontrolować kierującego pojazdem, który:

 • wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu,
 • naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu: a) przyrządów kontrolno-pomiarowych, b) przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących,
 • rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa,
 • wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • wykonuje transport odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Inspektorzy ITD w przypadku ujawnienia różnych nieprawidłowości nieujętych w rozporządzeniu musieli wzywać policję lub kierować sprawę do sądu. Po zmianach rozszerzenie katalogu przewinień karanych mandatem ma ułatwić im pracę.

Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak

– By bezpiecznie dojechać do celu, warto być przygotowanym na różne sytuacje, które możemy spotkać na drodze – powiedział dziennik.pl Patryk Treumann, Yanosik.pl. – Nasz system umożliwia wysyłanie ostrzeżeń, m.in. o fotoradarach czy odcinkowym pomiarze prędkości. Dzięki temu użytkownicy z wyprzedzeniem otrzymują informację i zwracają większą uwagę na prędkość z jaką się poruszają, co zmniejsza ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, i gdy tylko na drogach uruchomione zostaną nowe odcinkowe pomiary, będą one także widoczne w naszym systemie – wyjaśnił.

GITD rośnie w siłę, będzie więcej mandatów nie tylko z fotoradarów

Dziś kierowcy samochodów osobowych kojarzą GITD głównie z fotoradarów (ponad 500), odcinkowego pomiaru prędkości czy nieoznakowanych radiowozów (30 aut z radarem). Niebawem sieć zwiększy swój zasięg i skuteczność.

Przed chwilą Inspektorat podpisał umowę na modernizację, uruchomienie oraz zintegrowanie z działającym już systemem operacyjnym 147 sztuk stacjonarnych fotoradarów. W efekcie przy drogach staną urządzenia francuskiej firmy IDEMIA, a będą to fotoradary MESTA fusion RN.

Odcinkowy pomiar prędkości zaskoczy na autostradach i drogach ekspresowych

Poza siecią nowych fotoradarów w siłę rośnie odcinkowy pomiar prędkości. Przypominamy, że urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości będą pilnować kierowców na wszystkich kategoriach dróg publicznych w Polsce. Lista obejmuje wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A4. Do tego są też drogi krajowe m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna. Łącznie pod nadzór nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości trafi ok. 200 km tras.

Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak

Mandaty jak z rękawa, GITD podwoi flotę radiowozów z fotoradarami

Wreszcie GITD nie tylko ciągle wykorzystuje mobilne fotoradary AD9C czeskiej firmy Ramet, o których już dawno wszyscy zapomnieli, ale zmierza radykalnie powiększyć flotę nieoznakowanych radiowozów do kontroli kierowców. Zakupy przyczynią się do podwojenia liczby samochodów-fotopułapek.

– Jednym z zadań w ramach realizowanego przez CANARD GITD projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym", jest zakup 33 urządzeń do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym oraz 33 pojazdów, w których będą one wykorzystywane – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dziś CANARD GITD dysponuje 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi Ramet AD9C. Fotoradary są zamontowane w takich nieoznakowanych samochodach jak: Ford Mondeo i Ford Focus, Volkswagen Passat oraz Peugeot Partner.

Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Przypominamy, że od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).
Nieoznakowany radiowóz ITD / CANARD / Mariusz Kubiak