Reklama

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w miniony weekend wybrał się do Wielkopolski, gdzie odwiedził m.in. Kórnik i Gniezno. Nie wszystkim jednak wizyta szefa rządzącej partii przypadła do gustu...

Transparenty i niecenzuralne słowa powitały Kaczyńskiego w Kórniku. Jednak to w Gnieźnie pewien mieszkaniec posunął się dalej obrzucił kolumnę samochodów polityka PiS jajkami. Akcja została nagrana, a film trafił do sieci.

Rzucał jajkami w kolumnę samochodów z Jarosławem Kaczyńskim w Gnieźnie

Policja zabezpieczająca przejazd aut z Kaczyńskim zatrzymała mężczyznę.

Reklama

Mundurowi na gorąco uznali, że obrzucenie samochodów jajkami było zachowaniem nieobyczajnym i ukarali go mandatem w wysokości 100 zł. Swoje postępowanie miał tłumaczyć wysokimi ratami kredytu zaciągniętego na budowę domu.

Policja zmienia zdanie: Mężczyzna stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Teraz wygląda na to, że to nie koniec kłopotów zdesperowanego mężczyzny.

– Po zapoznaniu się z nagraniem z Gniezna wszczęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie wykroczenia w ruchu drogowym - art. 86 par. 1 kw w zw. z art. 76 kw. Rzucając jajkami w jadące pojazdy mężczyzna stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym – poinformowała policja z Wielkopolski.

Nawet 5 tys. zł kary za rzucanie jajkami w samochody z szefem PiS

Jakiej kary może spodziewać się mężczyzna? Obraz jego nieciekawej sytuacji dają przepisy:

  • Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany,
  • Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny;
  •  § 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych,
  • Art. 76. Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Przy takiej kwalifikacji sąd może zdecydować o grzywnie od 1500 zł do 5 tys. zł.