Nowy taryfikator mandatów obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku sprawił, że kierowcy zwolnili radykalnie. Policja od pierwszych dni nie szczędziła kar za przekroczenie prędkości czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Mandaty na poziomie 1500, 2500 czy nawet 5 tys. zł uderzyły po kieszeni. A to przełożyło się na zdjęcie nogi z gazu. Efekty widać po pierwszym kwartale obowiązywania zaostrzonych przepisów o ruchu drogowym.

Reklama

– Nowe przepisy podziałały na kierowców uspokajająco. Od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku ujawniliśmy przeszło 6500 przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. To o 50 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku. Wówczas policjanci odnotowali przeszło 13,2 tys. przypadków przekroczenia prędkości o 50+ – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Mandat za przekroczenie prędkości i efekty zaostrzenia przepisów

Przedstawiciel KGP zauważył też, że również o połowę zmniejszyła się liczba przekroczeń prędkości do 30 km/h ponad ograniczenie.

W ciągu dwóch miesięcy 2022 roku policjanci ruchu drogowego ujawnili nieco ponad 200 tys. wykroczeń wobec przeszło 400 tys. takich przypadków w analogicznym okresie ubiegłego roku – wyliczył.

Reklama

Nowy taryfikator przewiduje, że za przekroczenie prędkości od 26 km/h do 30 km/h kierowcy grozi mandat 400 zł i 6 punktów karnych.

Reklama

– Według naszych danych kierowcy zwiększyli poprawność jazdy najbardziej w terenie zabudowanym, na wszystkich typach dróg – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik.pl. – Tu widoczna jest poprawa o 3 proc. w styczniu, 1,5 proc. w lutym oraz ponad 3 proc. w marcu tego roku, w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. W terenie niezabudowanym kierowcy jeździli z największą poprawą w styczniu, poziom ten wzrósł o niecały 1 proc. w porównaniu z pierwszym miesiącem ubiegłego roku. W lutym i w marcu nastąpił już spadek poziomu poprawności jazdy – zauważyła.

Policja / Policja

Więcej wypadków i zabitych

Mimo spowolnienia ruchu – co może zaskakiwać – wzrosła liczba wypadków. W ciągu trzech miesięcy 2022 roku policjanci odnotowali 3854 zdarzenia, czyli o ponad 9 proc. więcej niż przed rokiem (3503). Liczby wyglądają poważnie, ale trzeba wiedzieć, że w 2020 roku było jeszcze gorzej – wówczas statystyki mówiły o ponad 5 tys. wypadków.

Zabitych i rannych w pierwszym kwartale obowiązywania drakońskich mandatów także było więcej. Na drogach śmierć poniosły 402 osoby czyli o 19 więcej (383 w 2021/542 w 2020 roku). W tegorocznych wypadkach ucierpiało 4336 ludzi, to o 251 gorzej (4085/5793).

Wzrost liczby wypadków można, w tym konkretnym przypadku, tłumaczyć m.in. wzmożonym ruchem drogowym, który przybiera na sile po ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19. Wzmożone potoki pojazdów mogą być także oznaką tego, że znaczna część pracowników, wykonywująca swoje obowiązki w ramach pracy zdalnej, wróciła do pracy stacjonarnej – powiedział dziennik.pl prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Jego zdaniem liczba wypadków i ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym nigdy nie jest wynikiem tylko jednego czynnika.

Skuteczność wprowadzonych rozwiązań prawnych, w tym taryfikatora mandatów będzie mogła być poddana szczegółowej ocenie, dopiero po rocznym okresie obowiązywania nowych regulacji. Miejmy nadzieję, że jej wyniki będą równie optymistyczne jak na początku roku, kiedy to kierowcy wyraźnie zwolnili. Trzeba mieć jednak na względzie zmienne, zewnętrzne okoliczności, w których odbywa się ruch drogowy – podkreślił szef ITS.

Policja / Policja

Nowy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Taryfikator 2022 wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Co istotne od 17 września wejdzie w życie przepis o recydywie drogowej za najcięższe wykroczenia. Nowe zasady dotyczące punktów karnych także zaczną obowiązywać za 9 miesięcy. W efekcie ponowny występek tego samego typu w ciągu 2 lat od ostatniego przewinienia będzie skutkował dwukrotnością kary.

Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

 • Przekroczenie prędkości do 10 km/h: mandat 50 zł;
 • od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;
 • od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;
 • od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;
 • od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości: nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).

 • Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł);
 • o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych (2000 zł zł w przypadku recydywy);
 • o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł);
 • o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);
 • o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

1500 zł to mandat dla kierowcy za wykroczenia wobec pieszego

Nawet 1500 zł to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. Od 17 września 2022 roku jeśli sprawca w ciągu 2 lat ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wzrośnie dwukrotnie i wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł (recydywa). W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Przepisy przewidują 10 sytuacji, w których policjant może wypisać taki mandat:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania;
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

W myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.

Policja / Policja