W poniedziałek 24 stycznia 2022 r. systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zostały uzupełnione o nowe pytania w celu ich zastosowania podczas części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy. Pytania przygotowała Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, a następnie przekazała je do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która zarządza systemem egzaminacyjnym dla wszystkich WORD-ów.

Reklama

Osiem spośród tych pytań zostało wycofanych z systemu ze względu na zawarty w nich błąd. Wadliwe pytania nie są już stosowane podczas egzaminów.

Błędne pytania na prawo jazdy: 20 osób nie zdało egzaminu

W skali kraju przez wpadkę komisji podległej resortowi pokrzywdzonych zostało 20 osób. To kandydaci na kierowców, którzy uzyskaliby pozytywny wynik egzaminu, gdyby prawidłowo udzielona odpowiedź na wadliwe pytanie nie została zaliczona jako błędna. Poszkodowani otrzymają specjalne wiadomości e-mail ze wskazaniem ścieżki procedury zaskarżenia wyniku egzaminu. Taki egzamin jest powtarzany bez konieczności wnoszenia opłaty przez kandydata na kierowcę.

Błędne pytania na egzaminie na prawo jazdy: dymisje i prokurator

Reklama

- Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zlecił uruchomienie kontroli w Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych oraz w Departamencie Transportu Drogowego MI. Ta kontrola zakończyła się 27 stycznia 2022 r. W jej wyniku został odwołany przewodniczący oraz jeden z członków komisji. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne - powiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

- Sprawozdanie pokontrolne wykazało, że zaangażowanie innych instytucji niż wewnętrzne organy kontrolne Ministerstwa Infrastruktury może okazać się niezbędne w celu całkowitego wyjaśnienia sprawy oraz pociągnięcia osób, które doprowadziły do tej sytuacji do odpowiedzialności. W związku z powyższym minister infrastruktury skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wskazane w sprawozdaniu pokontrolnym osoby - skwitował.