Dziś lub jutro kierowcy zaczną korzystać z 17-kilometrowego odcinka trasy Via Baltica między Śniadowem a Łomżą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że do końca lipca otwarte zostaną jeszcze dwa fragmenty arterii – z położonego na północ od Łomży Kolna do Stawisk i ze Stawisk do Szczuczyna.
Reklama

Via Baltica zaczyna się urzeczywistniać

Tym samym kierowcy otrzymają w tym miesiącu łącznie 51 km drogi ekspresowej S61. Oznacza to też, że prowadząca w stronę Litwy, Łotwy i Estonii trasa Via Baltica zaczyna się powoli urzeczywistniać.
ok. 5 mld zł łączna wartość prac budowlanych na trasie S61