Narodowa kwarantanna będzie obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. (do końca przerwy szkolnej) – ogłosiło ministerstwo zdrowia. Resort wprowadzi dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięte zostają hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie, zamknięte będą też galerie handlowe, oprócz m.in. sklepów spożywczych, aptek, drogerii.

Reklama

Zakaz przemieszczania się Sylwestra i mandat

Ale największe poruszenie wzbudził czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia (od 19.00 do 6.00), który będzie obowiązywał w całym kraju. Co stanie się, jeśli kogoś policyjny patrol zatrzyma po 19.00?– W ostatnim czasie poprawiliśmy od strony legislacyjnej strukturę przepisów, które są podstawą karania. W tym przypadku – tak, jak dotychczas to było stosowane – będą groziły mandaty oświadczył w czasie ogłaszania nowych obostrzeń Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Czyli jak to dziś wygląda? Sprawdziliśmy...

Reklama

– Obecnie art. 116a kodeksu wykroczeń mówi, że dla osób nieprzestrzegających nakazów, zakazów i ograniczeń grozi mandat do 1000 zł – powiedział dziennik.pl inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Reklama

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusz kieruje wniosek do sądu. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi kara pieniężna nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego państwowego inspektora sanitarnego wynosi od 5 do 30 tys. zł – wyjaśnił i podkreślił jednocześnie, że policja czeka na nowe rozporządzenie, które określi dokładnie jak funkcjonariusze mają działać i reagować w sylwestrową noc.

– Ogłoszone zmiany prawdopodobnie zaskoczyły wiele osób, burząc ich sylwestrowe plany – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Niezależnie od tego czy zgadzamy się z nowymi regulacjami, czy jesteśmy im przeciwni, podchodźmy do naszych rodzinnych spotkań i podróży z rozsądkiem. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok nie będzie obfitował w tego typu zakazy i kierowcy będą mogli swobodnie się przemieszczać, a my pomagać im w bezpiecznym dotarciu do celu – stwierdziła.

Policja - Skoda Superb / Skoda

Cztery wyjątki. Ksiądz, wolontariusz...

We wcześniejszych rozporządzeniach, wprowadzanych wiosną, rząd przewidział cztery powody usprawiedliwiające przemieszczanie się w czasie obowiązywania obostrzeń. A były to:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych czy działalności gospodarczej;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W sylwestra będą obowiązywały podobne zasady?

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, mandat / dziennik.pl