Każdego roku w wypadkach drogowych na całym świecie ginie ponad milion ludzi. W Polsce w 2019 roku na drogach śmierć poniosło ponad 2900 osób. Za każdym wypadkiem kryje się dramat. Dotyka on nie tylko poszkodowanych, ale także sprawców i ich bliskich. Stąd Instytut Transportu Samochodowego, który jest współorganizatorem obchodów Dnia Pamięci, podkreśla potrzebę zwiększenia prewencji, aktywniejszej pracy na rzecz rozbudowy infrastruktury podnoszącej bezpieczeństwo i promowanie działań zapobiegających dalszym wypadkom śmiertelnym i obrażeniom w ruchu drogowym aż do ich całkowitego zlikwidowania.

Reklama

Główne uroczystości obchodów Dnia Pamięci w Polsce od kilku lat odbywają się w Zabawie koło Tarnowa w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny oraz przy pomniku ofiar wypadków i katastrof "Przejście". W tym roku ten dzień uczczą m.in. przedstawiciele: Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, Europejskiej Federacji Ofiar Ruchu Drogowego oraz Brytyjskiej organizacji na rzecz ofiar wypadków drogowych.

Organizatorami uroczystości są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy "Przejście", Instytut Transportu Samochodowego i Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

25 lat temu postanowiono uczcić pamięć o ofiarach wypadków drogowych na arenie międzynarodowej. Przez pierwsze dziesięć lat te starania czyniła Europejska Federacja Ofiar Ruchu Drogowego (FEVR) i jej liczne organizacje członkowskie, w tym RoadPeace (Wielka Brytania), który ustanowił ten dzień w 1995 r. Inicjatywę poparł również Papież Jan Paweł II polecając w tym dniu modlitwom wiernych ofiary wypadków i ich rodziny. Państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły 26 października 2005 r. rezolucję 60/5 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ustanawiającą coroczny Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych jako wyraz "odpowiedniego upamiętnienia ofiar wypadków drogowych i ich rodzin". Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję (A/60/5) ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (Word Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

– Rezolucja to zaproszenie skierowane do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia jako wyraz pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z ITS. – Ten dzień stał się również ważnym narzędziem dla rządów i wszystkich tych, których praca polega na zapobieganiu wypadkom lub reagowaniu na ich następstwa, ponieważ daje możliwość zademonstrowania ogromnej skali wypadków. Dlatego w tym dniu oddajemy również hołd ekipom ratunkowym, policji i lekarzom, którzy codziennie mają do czynienia z traumatycznymi następstwami wypadków komunikacyjnych – skwitował.

Wypadek rowerzysta / Shutterstock