- Podpisaliśmy umowę na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, oraz A4 w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych - podała GDDKiA.

Reklama

Dyrekcja wskazała, że umowy zostały zawarte z firmą Ekoenergetyka Polska oraz konsorcjum firm Greenway Polska i GreenWay Infrastrukture, na okres 10 lat, w ciągu których GDDKiA pobierać będzie czynsz od dzierżawców.

W komunikacie podano ponadto, że w ciągu 12 miesięcy od odbioru terenu dzierżawy, wybudują oni stacje ładowania pojazdów elektrycznych, składające się z dwóch punktów ładowania oraz świadczyć będą rolę dostawcy usługi ładowania. W sytuacji kiedy dzierżawca stwierdzi wzrost zainteresowania usługą ładowania, umowa przewiduje możliwość rozbudowy stacji ładowania - czytamy.

Z informacji GDDKiA wynika, że stacje ładowania przy autostradzie A1 powstaną w: MOP Kałęczynek Wschód oraz MOP Kałęczynek Zachód, MOP Ludwinowo Północ oraz MOP Ludwinowo Południe, MOP Strzelce Północ i MOP Strzelce Południe, MOP Głowno Wschód i MOP Głowno Zachód oraz MOP Dobieszowice Wschód i MOP Dobieszowice Zachód.

Przy autostradzie A2 stacje ładowania powstaną na MOP Mogiły oraz MOP Bolimów, MOP Kozanki i MOP Zaborów, na MOP Kuny oraz MOP Leonia.

Przy autostradzie A4 na MOP Chechło.

Mapa nowych stacji ładowania / GDDKiA