W uzasadnieniu napisano, że terminy zostają przesunięte w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów na diagnostów, członków komisji egzaminacyjnej oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Reklama

- W związku z tym, że część osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty zdała np. jeden z modułów części teoretycznej lub zdała część teoretyczną i powinna przystąpić do części praktycznej, a termin ten wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, zasadne jest wydłużenie terminów do 60 dni od ustania ww. stanu zagrożenia - napisano w uzasadnieniu.

Dodano, że osoby które złożyły już wnioski dotyczące przystąpienia do egzaminów i zostały zakwalifikowane, zostaną zawiadomione przez Transportowy Dozór Techniczny o nowych terminach egzaminów już po odwołaniu stanu zagrożenia.