Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że w takiej sytuacji należy zachować ostrożność, skupić uwagę i ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze.

Reklama

Kierowco, włączając się do ruchu:

• wykorzystaj całą długość pasa "do przyspieszania", by rozpędzić pojazd zanim włączysz się do ruchu,
• bezwzględnie wcześniej zasygnalizuj kierunkowskazem innym uczestnikom ruchu, że włączasz się do ruchu,
• zbliżając się do wyjazdu spójrz w lusterka i sprawdź martwe punkty, poczekaj na bezpieczną lukę między pojazdami na prawym pasie ruchu,
• przestrzegaj znaków drogowych,
• nie wjeżdżaj na powierzchnie wyłączone z ruchu (P-21 "zakreskowane pola") przed włączeniem się do ruchu,
• bezwzględnie ustąp pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze głównej,
• dostosuj prędkość pojazdu tak, aby włączając się do ruchu jechać z prędkością jak najbliższą prędkości strumienia ruchu na prawym pasie,
• każdą zmianę pasa należy traktować jako osobny manewr, pozostań na swoim pasie, dopóki nie dostosujesz się do prędkości ruchu, zanim znowu zaczniesz wyprzedzać.


Jeśli jedziesz prawym pasem i widzisz, że do ruchu włącza się inny uczestnik, a sam masz możliwość bezpiecznie zmienić pas na lewy, zrób miejsce włączającemu się.

Jazdę na suwak stosuj w przypadku kończącego się jednego pasa ruchu. W tym celu:

• wykorzystaj całą długość pasa, który się kończy i jedź nim do końca,
• utrzymuj prędkość zbliżoną do pojazdu poruszającego się pasem obok,
• bezwzględnie wcześniej zasygnalizuj kierunkowskazem innym, że chcesz zmienić pas ruchu,
• jadąc pasem, który ma kontynuację powinieneś wpuścić samochód jadący obok na końcu kończącego się pasa ruchu.


GDDKiA