Polski Związek Motorowy (PZM) poinformował o decyzji PZU, która nie ucieszy wielu kierowców. Ubezpieczyciel zdecydował o zmianie zasad przyznawania zniżki na OC dla pojazdów "Zabytkowych".

Reklama

Do tej pory przypadku aut w wieku powyżej 25 lat (wyprodukowanych przed 1993 rokiem) posiadacze karty PZM mogli liczyć na dodatkową zniżkę w wysokości nawet 70 proc.

dziennik.pl

W myśl nowych warunków zniżka od 19 grudnia 2018 roku przysługuje wyłącznie w przypadku zawierania nowych i wznowionych umów ubezpieczenia jeżeli auto posiada, tzw. "żółte tablice" rejestracyjne (z pięcioma znakami) oraz spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – czyli pojazdem, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazdem wpisanym do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) jest pojazdem mającym co najmniej 25 lat i uznany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

PZU zmienia zasady zniżek na polisę OC. Nie wystarczy 25 lat i karta PZM. Dodatkowym warunkiem są "żółte tablice". Dla posiadaczy takich samochodów (youngtimerów) oznacza to wydatek przynajmniej 1500 zł.

– Mając na uwadze to, że wielu członków PZM, nie posiadających samochodów określonych wyżej, a starszych niż 25 lat korzystała dotychczas z tej zniżki, będziemy proponować PZU przywrócenie dotychczas obowiązujących zasad – twierdzą przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego.