Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zmiany mają uporządkować rynek przewozu osób samochodami osobowymi, stworzyć jednakowe warunki dla podmiotów pośredniczących przy przewozie osób oraz zapewnić bezpieczeństwo pasażerów.

Reklama

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku posiadania licencji przez podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przez wszystkich pośredników, ma na celu wprowadzenie równych i uczciwych zasad prowadzenia działalności w tym obszarze rynku.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów taksówek resort proponuje wprowadzenie wymogu niekaralności. Licencję będzie mógł uzyskać przedsiębiorca, który m.in. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy.

Projekt ustawy przewiduje też obowiązek prowadzenia i udostępnienia przez pośredników dla celów kontrolnych elektronicznego rejestru wszystkich otrzymanych i przekazanych do realizacji zleceń na wykonywanie przewozów drogowych osób na żądanie Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Reklama

W stosunku do nieuczciwych przedsiębiorców, działających niezgodnie z przepisami, przewidziano procedurę uniemożliwiającą korzystanie ze środków komunikacji, za pomocą których będą zlecane przewozy niezgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Według resortu dużym ułatwieniem będzie obniżenie o ponad 50 proc. opłat za uzyskanie licencji. Przykładowo, za licencję ważną przez okres od 2 do 15 lat trzeba będzie zapłacić 320 zł (obecnie jest to 700 zł), a za licencję na okres od 15 do 30 lat - 380 zł (obecnie 800 zł).