MSW pracuje nad wprowadzeniem kolejnych bezpłatnych e-usług, dzięki którym każdy kierowca będzie mógł sprawdzić m.in. liczbę własnych punktów karnych czy opłacić mandat online. Ułatwienia mają zostać wprowadzone w 2016 roku.

Reklama

Ministerstwo poinformowało, że projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

policja.pl

"Dostęp online dla kierowców do własnych danych umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec kierowcy kar i ograniczeń. Nie ruszając się z domu będzie można sprawdzić liczbę własnych punktów karnych oraz opłacić online mandat." - informuje resort kierowany przez Bartłomieja Sienkiewicza.

Usługa "Udostępnij dane pracodawcy" ma zapewnić weryfikację uprawnień kierowcy. W opinii ministerstwa pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień.


Dostępna będzie także usługa "Sprawdź szkołę jazdy", która ma pozwolić na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez kursantów. Zdaniem resortu zwiększy to konkurencyjność szkół jazdy i przyczyni się do zwiększenia jakości świadczenia przez nie usług na polskim rynku.

Wreszcie usługa "Mój pojazd" ma pozwolić właścicielom pojazdów w Polsce na dostęp online do danych o swoim pojeździe.

Dzięki rozszerzeniu zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów, kierowcy będą mogli w internecie sprawdzić informacje dotyczące badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym, negatywnym, ukończonych, nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych, pojazdów niezarejestrowanych). Będzie można także dowiedzieć się, czy sprawdzany pojazd uczestniczył w wypadku drogowym.