Od Dębicy do węzła Rzeszów Zachód 32,75 kilometra, a od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ - 4 km.

Dwa nowe odcinki autostrady A4 to alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 4.

Autostrada przejmie ruch tranzytowy dzięki czemu zmniejszy się ruch na DK4.

Na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ zakończyły się prace zasadnicze na ciągu głównym autostrady.