Jak czytamy w wydanym przez resort komunikacie, dotychczasowe przepisy nie dawały podstaw do weryfikacji lokalizacji fotoradarów, zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 roku. Przepisy rozporządzenia wprowadzają cykliczny, 40-miesięczny okres weryfikacji zasadności lokalizacji fotoradarów. Użytkownicy fotoradarów będą musieli sporządzać analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu sprawdzania prędkości.