Mimo padającego śniegu, wszystkie drogi są przejezdne. Na drogach pracuje łącznie 754 solarki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Reklama

Dyrekcja ostrzega, że w niektórych częściach kraju można spodziewać się błota pośniegowego. Lokalnie może być bardzo ślisko. Chodzi w szczególności o obszary województwa podkarpackiego, lubelskiego, wschodniej Małopolski, zachodniej Opolszczyzny, Wielkopolski w okolicach Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, a także w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku i na Mazowszu.