Dziennik.pl otrzymał od wydawnictwa Liwona, które opracowało program do egzaminu wewnętrznego z teorii (kandydaci mogą z jego pomocą przygotować się do egzaminu państwowego), przykładowy test egzaminacyjny z odpowiedziami (ZOBACZ poniższą GALERIĘ - przekonaj się, czy zdasz egzamin).

Reklama

Nie są to identyczne pytania, które od 19 stycznia 2013 roku będą sprawdzać wiedzę przyszłych kierowców na egzaminach państwowych, jednak testy i przebieg egzaminu zostały opracowane przez wydawnictwo Liwona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.

Oto zasady przeprowadzania części teoretycznej egzaminu wewnętrznego

Część teoretyczna egzaminu wewnętrznego polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym i obejmuje:

a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
- 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;


b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
- 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


Reklama

Każde pytanie zawiera:

a) jedną prawidłową odpowiedź;

b) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

- 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

a) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

b) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Więcej na stronie wydawnictwa Liwona www.liwona.pl