Obecnie policjanci w całej Unii muszą rozpoznawać ponad 100 różnych rodzajów papierowych, czy plastikowych praw jazdy, którymi posługuje się prawie 300 milionów kierowców.

Reklama

Konieczne są ujednolicone dokumenty, bardziej czytelne i trudne do podrobienia, bo fałszywe prawa jazdy to jak licencja na zabijanie - powiedział komisarz do spraw transportu Siim Kallas. Prawa jazdy już wydane zachowują ważność.

Nie musimy już teraz spieszyć się z ich wymianą - dodał komisarz. Stare prawa jazdy zostaną zastąpione nowymi gdy upłynie ich termin ważności, lub najpóźniej w 2033 roku. Wzór europejskiego prawa jazdy został ujednolicony w całej Unii, ale - każdy kraj może na nim umieścić symbole narodowe.