Dzięki współpracy z EFI kredyt na zakup samochodów Auto Sezam nie wymaga wkładu własnego, a jego marża jest obniżona o 0,7 pkt proc. Z kolei w przypadku kredytu inwestycyjnego wysokość wkładu własnego została zmniejszona do maks. 15 proc.
Reklama
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia EFI załatwiane są w oddziale banku przy okazji dokonywania oceny zdolności kredytowej. Klient nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów lub zaświadczeń oraz nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycynego.
Z poręczenia mogą skorzystać mikro-, małe i średnie firmy, które mają średnioroczne zatrudnienie poniżej 250 pracowników i roczne obroty poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro.
Z poręczeń Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego korzystają klienci kilku innych banków, między innymi banku Pekao SA.