Pierwszeństwo na zwężeniu. Przepisy mówią jasno

Kto ma pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi? Zazwyczaj tę kwestię regulują znaki D-5 i B-31. Łatwo zapamiętać ich znaczenie, bo jeden z nich (B-31) jest znakiem zakazu - od razu powinien wzbudzić czujność kierowcy. Znak "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" nakłada na kierującego obowiązek zwolnienia lub zatrzymania w sytuacji, w której wymijanie jest niemożliwe. Przy okazji, warto przypomnieć, że według prawa, wymijanie oznacza przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Jeśli na drodze napotkamy znak B-31, jest prawie pewne, że jadący z przeciwka kierowca zobaczy znak D-5 czyli prostokątną tablicę informującą o pierwszeństwie na zwężeniu. Znak "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni" oznacza, że powinniśmy kontynuować jazdę. Przepuszczanie innych uczestników ruchu i uprzejmości można w tej sytuacji odłożyć na bok. Biała strzałka na znaku w naszym kierunku jazdy powinna skłonić do pewnej jazdy zgodnie z ustalonym pierwszeństwem.

Reklama

Jak wyglądają znaki B-31 i D-5?

Reklama

Znak zakazu B-31 przedstawia dwie strzałki: czarną i czerwoną na białym tle. Znak, jak każdy z tej kategorii, ma również czerwoną obwódkę i kształt koła. Znak D-5 należy z kolei do grupy znaków informacyjnych. Prostokątna, niebieska tablica przedstawia dwie strzałki: czerwoną i białą.

Znak B-31 / Materiały prasowe
Znak D-5 / Rafał Sękalski

Znak B-31 - jaki mandat?

Co grozi za niestosowanie się do znaku B-31? W najgorszym wypadku, wymuszenie pierwszeństwa na zwężeniu może skończyć się kolizją dwóch pojazdów, np. wtedy gdy ich kierujący błędnie ocenią szanse na bezpieczne wymijanie. Urwane lusterka i zarysowane nadwozia - do takich sytuacji dochodzi regularnie. Zignorowanie znaku B-31 może mieć również konsekwencje w razie kontroli drogowej. Jaki mandat grozi tym, którzy wymuszą pierwszeństwo za znakiem zakazu? Taryfikator przewiduje w takiej sytuacji grzywnę 100 zł i 4 punkty karne.

Wąska droga. Kto ma pierwszeństwo?

Czasami droga jest zwyczajnie zbyt wąska, by wymijanie było bezpieczne. Zdarzają się również sytuacje, w których na drodze leży przeszkoda, lub szerokość jezdni ogranicza bujna, zaniedbana roślinność, zajmująca pas drogowy. Ogólne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym regulują kwestie pierwszeństwa i w takich przypadkach.

Jeśli nasz pas ruchu jest zajęty przez zatrzymane auto, przeszkodę lub roboty drogowe, pierwszeństwo mają kierowcy jadący z przeciwka. Zasadę można ująć w prosty sposób - zwężenie na naszym pasie to nasz problem - musimy ustąpić uczestnikom ruchu, którzy poruszają się niezajętym pasem.

Znaki d-5 i b-31. Podobne, ale sygnalizują co innego / Materiały prasowe

Zwężenie na górskiej drodze? Oto przepisy

Co robić, gdy droga jest zwyczajnie zbyt wąska, by pomieścić dwa auta? Jeśli mamy do czynienia z drogą na wzniesieniu, pomocne będą przepisy zawarte w Rozporządzeniu w sprawie ruchu na drogach publicznych. Rozdział 3. "Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów" wyjaśnia: Jeżeli na niebezpiecznym spadku drogi, ze względu na niedostateczną szerokość jezdni, wyminięcie wymaga zjechania z jezdni, uczynić to obowiązany jest kierujący pojazdem jadącym z góry. Tę zasadę zwyczajowo stosuje się nie tylko na drogach o mocnym spadku, a wszędzie tam, gdzie występuje nachylenie jezdni.

Wreszcie, popularną zasadą jest "duży ma pierwszeństwo". Przyjmuje się, że cięższy pojazd np. ciężarówka czy autobus, ma pierwszeństwo przed lżejszym i mniejszym pojazdem wszędzie tam, gdzie wymijanie wymaga zmniejszenia prędkości, zatrzymania się, lub zmiany toru jazdy czy częściowego zjechania na pobocze. We wszystkich sytuacjach warto sugerować się zdrowym rozsądkiem i kulturą jazdy.