15 punktów karnych i prosta droga do utraty prawa jazdy

Od 2022 roku zmieniły się zasady karania kierowców. Zmieniany "na raty" taryfikator został zaostrzony, a zmianom ulegało również prawo dotyczące punktów karnych. W 2024 roku wszyscy kierowcy powinni być już przyzwyczajeni do obowiązujących zasad. Choć ustawodawca wycofał się z niektórych reguł (np. tych dotyczących terminu ważności punktów karnych), nie oznacza to, że kierowcy mogą liczyć na taryfę ulgową.

Aż 12 wykroczeń z taryfikatora owocuje bowiem przyznaniem maksymalnej liczby punktów karnych. Obecnie, za jedno wykroczenie kierowca może otrzymać 15 punktów. Wystarczy więc połączyć dwa wysoko notowane przewinienia, by pożegnać się z uprawnieniami do kierowania. Prawo jazdy traci się bowiem po przekroczeniu limitu 24 punktów. Młodsi stażem kierowcy muszą uważać jeszcze bardziej bo dla świeżo upieczonych kierowców (posiadający prawo jazdy krócej niż rok), limit punktów karnych wynosi 20.

Reklama

Za te wykroczenia maksymalna liczba punktów karnych

Reklama

Obowiązujące prawo surowo karze m.in. wykroczenia wobec niechronionych uczestników ruchu. Zawinisz wobec pieszego? Zaboli nie tylko mandat, ale i liczba punktów dopisanych do konta. Karana pokaźną liczbą punktów jest też zbyt szybka jazda, a także jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Oto lista wykroczeń, za które taryfikator przewiduje 15 punktów karnych:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi;
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym;
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego lub sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi;
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Za co 13 punktów karnych? Taryfikator mandatów i punktów

Za niektóre wykroczenia możemy liczyć na nieco mniejszą liczbę punktów karnych. 13 punktów karnych czeka kierowcę za:

 • zawracanie na drodze ekspresowej lub autostradzie
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • wjeżdżanie na przejazd, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy
 • objeżdżanie opuszczonych półzapór i zapór
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 lub więcej

Wysoko punktowanymi wykroczeniami są np. rozmowa przez telefon lub korzystanie ze smartfona za kierownicą (12 punktów), przekroczenie prędkości o 31-40 km/h (11 punktów) czy stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym (10 punktów).

Jak długo ważne są punkty karne?

O uzbieranie 24 punktów karnych nietrudno, choć prawo dotyczące ich terminu ważności zmieniło się z powrotem na nieco łagodniejsze. W drugiej połowie 2024 roku powróciły zasady obowiązujące wcześniej. W 2024 punkty karne ważne są przez rok, choć warto zauważyć, że licznik startuje dopiero od momentu uiszczenia grzywny (jeśli mówimy o karze nałożonej w drodze mandatu karnego) lub po upływie 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Kontrola drogowa, policja / Policja / Policja

Od sprawy jest jednak wyjątek. Kierowcy, którzy zawinili w terminie obowiązywania poprzednich zasad, zakładających kasowanie się punktów po dwóch latach, muszą liczyć się z tym, że punkty znikną z ich konta dopiero po terminie, który obowiązywał w chwili popełnienia wykroczenia.

Kursy redukujące punkty karne

Przy okazji najświeższych zmian z 2023 roku nie obyło się również bez kontrowersji. Dotyczyły one przywrócenia możliwości odbycia specjalnego kursu redukującego liczbę punktów. Na jakich zasadach działają takie zajęcia?

Od 17 września 2023 roku wróciła możliwość usunięcia 6 punktów karnych z konta kierowcy. Kurs reedukacyjny można odbyć w ośrodkach egzaminacyjnych, a udział w zajęciach można wziąć raz na pół roku. Co 6 miesięcy można więc przystąpić do zorganizowanych zajęć, w ramach których uczestnicy biorą udział w wykładach dotyczących zasad i przepisów ruchu, wypadków i ich skutkom oraz metodom zapobiegania, a także psychologicznego aspektu kierowania pojazdem.

Ile kosztuje kurs redukujący liczbę punktów karnych?

Zajęcia nie są darmowe, a w stosunku do ostatnich lat mocno podrożały. Dziś, udział w takich wykładach wiąże się z wydatkiem około 1000 zł.

Kto nie może skorzystać z takiego kursu? Zajęcia nie są dostępne dla kierowców, którzy:

 • otrzymali prawo jazdy w ciągu ostatniego roku,
 • przekroczyli limit 24 punktów karnych,
 • otrzymali prawo jazdy w ciągu ostatniego roku,
 • przekroczyli limit 24 punktów karnych,
 • mają zatrzymane prawo jazdy,
 • otrzymali zakaz prowadzenia pojazdów,
 • posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami, ale są one ważne krócej niż 12 miesięcy
Kontrola drogowa, mandat, policja / Materiały prasowe / Policja

Więcej punktów, wyższe mandaty - taryfikator 2024

Obowiązujące od pewnego czasu regulacje pozwalają surowiej karać za popularne wykroczenia. Wprowadzona w 2022 roku zasada recydywy umożliwia pomnożenie kwoty mandatu w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia drugi raz w ciągu roku. Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z taryfikatora w 2024 roku:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (5000 zł).

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Stawki mandatów bywają bolesne, ale dla wielu kierowców to właśnie punkty karne są głównym "straszakiem". Szczególnie w przypadku zawodowo i intensywnie jeżdżących kierowców, dla których auto jest narzędziem pracy, punkty będą zniechęcały do popełniania wykroczeń na drodze. Najpopularniejszym pozostaje przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Oto, ile punktów karnych otrzyma kierowca za przekroczenia prędkości:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.