Reklama

Orlen Oil jest spółką należącą do grupy kapitałowej Orlen, zajmującą się m.in. produkcją olejów silnikowych używanych w samochodach osobowych. Z informacji UOKiK wynika, że Orlen Oil zobowiązuje autoryzowanych dystrybutorów do sprzedaży olejów Platinum po cenie nie niższej niż kwota wskazana przez producenta, pomniejszona o określony rabat. Oprócz tego spółka przyznała sobie prawo do sprawdzania, czy dystrybutorzy wykonują jej zalecenie. Może również rozwiązać umowę w przypadku stosowania przez kontrahentów niższych cen.

Zdaniem prezes UOKiK ustalanie z partnerami handlowymi cen odsprzedaży jest niedozwolone, a przedsiębiorcy, określając ceny, powinni działać niezależnie i kierować się interesem ekonomicznym. Urząd przypomniał, że w przypadku stwierdzenia, iż podejmowane działania naruszają konkurencję, prezes UOKiK może nałożyć karę w wysokości do 10 proc. przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.