Najczęściej przedsiębiorcy całkowicie zwalniają się z odpowiedzialności za zniszczony samochód, bagaż czy odwołanie pociągu. Ponad połowa skontrolowanych wypożyczalni samochodowych zawierała umowy, w których zastrzegała, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu, braki w wyposażeniu oraz kradzież.
Reklama
W każdym przypadku zastrzegano, że za szkody odpowiedzialny jest konsument, nawet jeżeli powstałyby z winy wynajmującego. Zgodnie z prawem, jeżeli straty powstały z winy wynajmującego, konsumentowi należy się odszkodowanie.
Zdaniem urzędu, przewoźnicy lotniczy nie powinni zaś uzależniać swojej odpowiedzialność za uszkodzenie bagażu od zgłoszenia tego faktu obsłudze na pokładzie samolotu (bagaż podręczny) lub natychmiastowego wypełnienia na lotnisku specjalnego formularza (bagaż rejestrowany) czy zgłoszenia uszkodzenia po wylądowaniu.