Reklama

Wybrano wykonawców dwóch odcinków drogi S17. To fragmenty o łącznej długości 35 km

W dwóch przetargach złożono łącznie 23 oferty. W przypadku fragmentu Piaski – Łopiennik zwyciężyła oferta firmy Intercor, która opiewa na kwotę 695,5 mln zł. Natomiast dla odcinka Krasnystaw – Izbica GDDKiA za najkorzystniejszą uznała ofertę Mostostal Warszawa – 936,6 mln zł. Jeśli nie pojawią się żadne odwołania od decyzji i po zakończeniu uprzedniej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, GDDKiA planuje podpisanie umów z wykonawcami w drugim kwartale bieżącego roku.

W ramach obu zadań wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa, przewidziane są także drogi obsługujące lokalny ruch, konstrukcje inżynieryjne, systemy odwodnienia i oświetlenia na terenie węzłów. Plany zakładają instalację urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, oraz wybudowanie przejść dla zwierząt. Ponadto GDDKiA planuje implementację systemu zarządzania ruchem.

Nowe odcinki S17 w województwie lubelskim. Jaki przebieg?

Odcinek Piaski – Łopiennik (16,6 km) otrzyma nowy przebieg – równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 17. Początek odcinka znajduje się na węźle Piaski Wschód, który zostanie dodatkowo zmodernizowany (skrzyżowanie S17 z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Projekt obejmuje też m.in. budowę trzech węzłów: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Dwa odcinki ważnej trasy ekspresowej coraz bliżej. Znamy wszystkie kluczowe detale. / GDDKiA

Natomiast odcinek Krasnystaw – Izbica (18,8 km) rozpocznie się na wysokości miejscowości Zakręcie. Początkowo trasa będzie przebiegać wzdłuż obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Po przekroczeniu linii kolejowej nr 69 relacji Rejowiec - Hrebenne nowy fragment zakończy się w okolicach Krasnegostawu, na skrzyżowaniu z obecną DK17. W planach są trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. W planach jest też budowa dwóch MOP-ów.

Łatwiejszy dojazd do granicy z Ukrainą

Fragment trasy ekspresowej między Piaskami a Hrebennem o łącznej długości ok. 125 km będzie realizowany w formule Projektuj i buduj. Obecnie trwają prace nad trzema odcinkami S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. W 2023 r. oddano do użytku drugą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. W przypadku odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (łącznie niecałe 50 km) wykonawcy złożyli do Wojewody Lubelskiego wnioski o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jeszcze w ubiegłym roku. Obecnie procedura jest w toku.

Aktualnie GDDKiA analizuje oferty złożone w przetargu na realizację odcinka Izbica – Zamość Sitaniec, a wykonawca ma zostać wybrany w I kwartale bieżącego roku. Nadal trwają prace przygotowawcze nad dwoma odcinkami drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: to fragmenty Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu 2023 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura obecnie się toczy.

Dodatkowo GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego fragmentu drogi S17 w okolicy Hrebennego. Ten odcinek będzie stanowił dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą w przyszłości.

Trasa S17 węzeł Lubelska skrzyżowanie z A2 i S2 / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko