Ładowanie samochodu elektrycznego na parkingu P+R płatne

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały 42 radnych było za, wstrzymało się 16, nikt nie był przeciw.

Przyjęta uchwała zakłada wprowadzenie opłat za energię elektryczną wykorzystywaną do ładowania samochodów elektrycznych przez użytkowników parkingów. Argumentem jest znaczący wzrost cen za energię elektryczną, a także wciąż rosnąca liczba samochodów elektrycznych oraz rozbudowa stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach Parkuj i Jedź.

Reklama

Rozliczanie będzie proporcjonalne do zużytej energii elektrycznej z dokładnością do 0,1 kWh. - Wg. danych za rok 2022, użytkownicy parkingów P+R, na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych, zużyli ok. 440 tys. kWh energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy, w oparciu o koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania na parkingach Parkuj i Jedź stacji do ładowania samochodów elektrycznych w 2023 r., zaproponowano stawkę 1,61 zł brutto za 1 kWh - napisano w uchwale.

Koniec Karty Eko w Warszawie

Reklama

Kolejną pozycją jest rezygnacja z Kart Eko, które wydawane są użytkownikom aut elektrycznych. Mała liczba wydanych kart jest argumentem, by z nich zrezygnować. Wydane już karty będą obowiązywać do końca bieżącego roku.

Dodatkowo zmienia się wysokość opłaty za wynajem miejsca postojowego w godzinach przerwy technicznej 4.30-2.30. Wysokość opłaty uzależniona jest od tego, czy płatność nastąpi na miejscu - w kasie parkingowej lub u osoby kontrolującej (preferencyjna stawka), czy wystawione zostanie wezwanie do uiszczenia opłaty za najem miejsca postojowego z odroczonym terminem płatności. W pierwszym przypadku opłata wynosi 150 zł, natomiast w drugim 250 zł.

Najem miejsca kosztuje 250 zł

W uchwale jest też zapis, że na parkingach P+R w weekend (od soboty do poniedziałku) nie obowiązywać będzie przerwa techniczna w godz. 2.31-4.29. W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie parkingów, ponieważ w sobotę i niedzielę jest ich znikome napełnienie, a spełnią one oczekiwania m.in. grupy użytkowników chcących pozostawić samochód w bezpiecznym miejscu w czasie weekendowego zwiedzania miasta przy użyciu środków komunikacji miejskiej, a także obejmuje przedział czasowy, w którym obowiązują bilety weekendowe.

Kolejna wnioskowana zmiana polega na rezygnacji z zakazu przebywania na terenie parkingu osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z parkingu po pozostawieniu pojazdu lub dojściem do niego celem opuszczenia parkingu.

Zgodnie z przyjętą uchwałą jest możliwość nieodpłatnego parkowania hulajnóg. Równocześnie wprowadzona została opłata w wysokości 100 zł za postój pojazdu nieuprawnionego do korzystania z parkingu, np. przyczep.

Oszacowano, że wzrost przychodów budżetu Warszawy z tytułu podwyższenia wysokości opłaty za najem miejsca postojowego w godz. 4.30-2.30, na podstawie danych za rok 2022, wyniesie ok. 31 tys. zł rocznie, przy założeniu realizacji wszystkich płatności na miejscu. W przypadku odroczonego terminu płatności kwota ta wyniesie ok. 93 tys. zł.

Warszawa zarobi na ładowaniu samochodów elektrycznych

W uzasadnieniu napisano, że wprowadzenie opłat za korzystanie ze stacji ładowania samochodów elektrycznych, na podstawie zużycia energii w 2022 r. oraz proponowanej stawki za 1 kWh, będzie skutkować wpływami na poziomie ok. 710 tys. zł rocznie. Dodatkowo możliwe są dochody z tytułu dzierżawy terenu na działalność usługową. Rezygnacja z przerwy technicznej w godz. 2.31-4.29 w weekendy, a co za tym idzie opłat za pozostawiony samochód na terenie parkingu każdorazowo w tych godzinach, w oparciu o szacunki z 2022 roku, będą natomiast skutkowały spadkiem dochodów z tytułu ww. opłat na poziomie ok. 77 tys. zł rocznie.