Wydanie decyzji ZRID pozwala na rozpoczęcie robót na odcinku pomiędzy węzłem Łukowisko a miejscowością Swory, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości. Wykonawcą inwestycji o wartości prawie 370 mln zł w systemie "Projektuj i buduj" jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Stosowna umowa została podpisana 1 kwietnia 2021 roku i zgodnie z nią termin zakończenia prac planowany jest na grudzień 2024 roku.

Reklama

Odcinek o długości 12,5 km pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską jest jednym z kilku, na których trwają obecnie prace budowlane w ciągu autostrady A2 ze stolicy do granicy z Białorusią. W systemie "Projektuj i buduj" realizowane jest 101 km trasy od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Biała Podlaska, a dalsza część zostanie wykonana w systemie "Buduj".

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie informuje, że między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami (długość ok. 37,5 km) prace budowlane zgodnie z zawartymi powinny zakończyć się na odcinkach Kałuszyn – Goszki oraz Siedlce Zachód (Gręzów) – Siedlce Południe (Swoboda) już jesienią tego roku, choć wykonawcy wystąpili już o wydłużenie tego terminu. Odcinek Groszk – Siedlce Zachód (Gręzów) powinien natomiast być gotowy w wakacje 2024 roku.

Między Siedlcami a Białą Podlaską (63,5 km) prace toczą się na trzech odcinkach: Swory – Biała Podlaska (zaawansowanie przekroczyło 57 proc.), Siedlce Południe – Malinowiec (12 proc.) oraz Malinowiec – Łukowisko, gdzie niedawno została wydana decyzja ZRID. Termin zakończenia robót na tych odcinkach planowany jest na koniec 2024 roku.

W fazie projektowej pozostaje na razie 32-kilometrowy odcinek od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią w Kukurykach. GDDKiA we wrześniu 2021 r. podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie, a w styczniu 2022 roku złożyła do Wojewody Lubelskiego wnioski o decyzje ZRID. Po ich uzyskaniu rozpocznie się procedura pozyskiwania finansowania i zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.