Autostrada A2 zyska 14-kilometrowy odcinek na wschód od Warszawy do granicy z Białorusią. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

Reklama

Powstaną tam Miejsca Obsługi Podróżnych i obwód drogowy. Do tego drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca, firma Polaqua, trasę główną zbuduje w technologii bitumicznej.

Autostrada A2 rośnie na wschód od Warszawy, 101 km w realizacji

Autostrada A2 na wschód od Warszawy to 101 km w realizacji. GDDKiA podaje, że za Mińskiem Mazowieckim dla odcinków Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce Zachód ma już decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Tam roboty trwają. Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz nasyp trasy głównej. Postępują roboty związane z budową obiektów mostowych.

– Przy sprawnej realizacji kontraktów kierowcy powinni skorzystać z tych odcinków jesienią 2023 r. Niemniej jednak, wykonawcy złożyli roszczenia, w których oczekują wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót to termin ukończenia może zostać przesunięty – podała GDDKiA.

Autostrada A2 / GDDKiA
Reklama

Autostrada A2 na odcinku Groszki - Gręzów, wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. – Szacujemy, że na przełomie września i października otrzymamy decyzję ZRID, co umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r. – zapowiedziała drogowa dyrekcja.

Autostrada A2 Siedlce - Biała Podlaska to ok. 63,5 km

W kwietniu 2021 r. GDDKiA podpisała umowy na cztery fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech odcinków, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Drogowcy szacują, że w IV kwartale 2022 r, zdobędą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót w terenie. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r.

Autostrada A2, 32 km między Białą Podlaską a granicą Polski z Białorusią

Na odcinek A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) we wrześniu 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu 2022 roku do Wojewody Lubelskiego drogowcy złożyli wnioski o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kolejnym etapem, po jej wydaniu i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Autostrada A2 na wschód od Warszawy / GDDKiA