Reklama

Autostrada A18 i jej pierwszy odcinek to ponad 20 km trasy wykonanej w technologii betonowej. Drogowcy zapowiadają, że przez najbliższe dwa tygodnie będą likwidować utrudnienia i udostępniać drogę kierowcom między węzłami Żary Zachód i Iłowa w pełnym przekroju 2+2. Z nowego odcinka znikną m.in. betonowe zapory rozdzielające kierunki jazdy. Cała operacja będzie prowadzona pod ruchem.

Przebudowa jezdni południowej DK18, na docinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami, w kierunku Wrocławia jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. I właśnie ta jezdnia jest teraz modernizowana.

Autostrada A18, pierwszy odcinek gotowy do użytkowania

Pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18, w kierunku granicy państwa w Olszynie, o parametrach autostradowych w latach 2004-2007. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r. Inwestycja dopiero w 2018 r. zyskała finansowanie. GDDKiA twierdzi, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2023 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji całą trasę o łącznej długości ponad 70 km o parametrach autostrady.

Reklama
Autostrada A18 / GDDKiA

Jak powstał i ile kosztował pierwszy odcinek autostrady A18 Żary Zachód i Iłowa?

Odcinek pomiędzy węzłami Żary Zachód i Iłowa realizowało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Koszt wykonanych prac to ponad 260 mln zł.

Głównym zadaniem wykonawców było dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś – relacjonuje GDDKiA. Stara nawierzchnia została rozebrana, na jej miejscu położona została nowa, a jezdnia została poszerzona z 9,5 do 11 m. Wybudowane zostały również trzy górne przejścia dla dużych zwierząt, trzy wiadukty i most w ciągu autostrady. Przebudowany został także węzeł autostradowy Żary Południe – wyliczyła dyrekcja.

Autostrada A18 / GDDKiA

Autostrada A18 jak Stadion Narodowy i Sky Tower

Do budowy nowej nawierzchni, korpusu drogi, obiektów inżynierskich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystano m.in.:

  • 113 tys. kubików mieszanki betonowej, z czego 100 tys. zużyto do wykonania nawierzchni drogi, a 13 tys. do budowy obiektów mostowych. To ponad połowa ilości zużytego betonu do budowy jednego z najwyższych budynków w Polsce – Sky Tower.
  • 2,5 tys. ton stali, z czego 500 ton stanowiły elementy konstrukcji nawierzchni (dyble, kotwy, zbrojenie), a 2 tys. pochłonęły konstrukcje obiektów mostowych. To stanowi blisko jedną czwartą ilości wykorzystanej stali do budowy Stadionu Narodowego.

Na budowie pracowało blisko 400 osób, z wykorzystaniem 200 jednostek sprzętowych (m.in. koparek, dźwigów, rozkładarek, palownic, walców, kafarów, zagęszczarek).

W lipcu ubiegłego roku ułożyliśmy półkilometrowy odcinek testowy nawierzchni betonowej. Odcinek próbny układa się w celu sprawdzenia czy zastosowane materiały, technologia i jakość wykonanych prac gwarantują otrzymanie nawierzchni o wymaganych parametrach. Posłużył on do pobrania próbek i wykonania badań. Sprawdziliśmy m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie oraz mrozoodporność, a także równość podłużną, poprzeczną i współczynnik tarcia – wyjaśniła GDDKiA.

Autostrada A18 / GDDKiA

A18 rośnie, kiedy pozostałe odcinki autostrady?

Prace budowlane trwają na trzech pozostałych odcinkach o łącznej długości 50 km:

  • granica państwa w Olszynie - Żary,
  • Iłowa - granica województw lubuskiego i dolnośląskiego,
  • granica województw lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice.

GDDKiA zapowiada, że wszystkie mają zostać ukończone jesienią 2023 roku.

Autostrada A18 / GDDKiA

Droga krajowa nr 18 czyli polska droga hańby, "patatajka" i "najdłuższe schody Europy"

Północna jezdnia autostrady A18 została dostosowana do parametrów autostrady w latach 2004-2007, w ramach pierwszego etapu budowy autostrady A18. Natomiast jej południowa nitka została zbudowana z betonowych płyt w latach 30. XX wieku przez Niemców. Stanowiła ona część planowanej siatki autostrad, które miały łączyć Berlin i Wrocław jako autostrada Rzeszy nr 9 (Reichsautobahn 9).

Południowy odcinek trasy, czyli droga krajowa nr 18 od granicy z Niemcami w Olszynie (woj. lubuskie) aż do Golnic (woj. dolnośląskie) była przez lata nazywana "najdłuższymi schodami Europy", "patatajką", a nawet "zemstą Hitlera". Wszystko z powodu popękanych kilkudziesięcioletnich betonowych płyt, które powodowały podskakiwanie samochodu podczas jazdy.

Autostrada A18 / GDDKiA