Droga S7 pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko – Lesznowola w końcu została udostępniona kierowcom. To z pewnością długo oczekiwania, a zarazem historyczna chwila dla wielu mieszkańców ościennych miejscowości położonych na południe od Warszawy.

Reklama

GDDKiA poinformowała, że 30 sierpnia 2022 r. po godzinie 17:30 pierwsze samochody pojechały nowym fragmentem drogi ekspresowej, która połączy Warszawę z Grójcem. Pół godziny po otwarciu drogi w kierunku południowym uruchomiono odcinek w kierunku Warszawy.

Droga S7 w Warszawie, czyli Puławska Bis. Nowa droga odciąży ruch

Tym samym mieszkańcy Piaseczna oraz okolicznych miejscowości mogą już korzystać z drogi określanej mianem "Puławska Bis" - ze względu na równoległe położenie do jednej z najbardziej zakorkowanych ulic prowadzących do centrum stolicy.

Odcinek prowadzący od lotniska Okęcie do Lesznowoli ma zaledwie 6,6 km długości. Jest to dwujezdniowa trasa z trzema pasami ruchu. Ulokowano na niej dwa węzły: Zamienie i Lesznowola. Oprócz tego wybudowano dziewięć wiaduktów, kładkę pieszo-rowerową, dwa przejścia dla małych i średnich zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA / fot. GDDKiA

Droga S7 w Warszawie, kiedy odcinek B będzie gotowy?

Budowa ekspresowej S7 Warszawa-Grójec jest podzielona na trzy odcinki. Realizację południowego wylotu S7 z Warszawy do Grójca o długości 29 km podzielono na trzy odcinki:

  • od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola (6,6 km),
  • od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ (14,8 km),
  • od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 (7,9 km).

Z dwóch skrajnych kierowcy już korzystają. Kolejny fragment drogi S7, czyli odcinek B pomiędzy węzłem Lesznowola a węzłem Tarczyn Północ zostanie w całości oddany do użytku dopiero w 2024 roku, ale jeszcze w tym roku będzie zapewniona przejezdność ciągu głównego.

- Pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ, na trasie głównej układane są kolejne warstwy konstrukcji drogi oraz nawierzchnia bitumiczna. Na drogach lokalnych i serwisowych wykonawca prowadzi roboty ziemne. W zakresie obiektów mostowych wykonywana jest ich konstrukcja (m.in. płyta pomostowa, fundamentowa, skrzydła) kapy chodnikowe, wykonywane są pale niezbędne do budowy ekranów akustycznych. Ponadto realizowana jest kanalizacja deszczowa, melioracja, zbiorniki retencyjne. W toku jest przebudowa i budowa urządzeń podziemnych. Zapewnienie przejezdności ciągu głównego przewidziane jest jesienią br., natomiast zakończenie wszystkich prac w I kwartale 2024 r. - informuje GDDKiA.

Do czasu zapewnienia przejezdności środkowym odcinkiem, wyjazd w kierunku Grójca, Radomia, Kielc czy Krakowa będzie prowadził, tak jak dotychczas: przez S8 do Janek i dalej przez DK7 do węzła Tarczyn Północ na S7.

GDDKiA / fot. GDDKiA
Reklama

Droga S7 w Warszawie, ograniczenie dla samochodów ciężarowych

Z powodu braku nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721, zjazd z drogi ekspresowej S7 na jej obecny przebieg w kierunku Nadarzyna i Piaseczna ma tymczasowe rozwiązanie. Z węzła Lesznowola w kierunku Nadarzyna kierowcy wjeżdżają na drogę serwisową po zachodniej stronie S7, do ulicy Słonecznej.

Z kolei ruch w kierunku Piaseczna prowadzi przez węzeł Lesznowola, do wybudowanego ronda w ciągu ul. Postępu oraz dalej ulicą Postępu do ulicy Słonecznej. Wjazd na drogę ekspresową z lokalnej sieci dróg odbywa się wyłącznie ulicą Postępu.

W związku z tym wprowadzono na nim ograniczenie dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Z tego powodu samochody ciężarowe mogą korzystać tylko z odcinka pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko i Zamienie.

S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola tuż przed otwarciem do ruchu / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko
GDDKiA / fot. GDDKiA