Reklama

Czy rząd w ramach Krajowego Planu Odbudowy zgodzi się na nowe opłaty, nowe podatki na benzynę i olej napędowy i płatne drogi ekspresowe? Takie pytanie usłyszał rzecznik rządu Piotr Müller.

- Jeśli chodzi o dalej idące reformy dotyczące zwiększenia atrakcyjności samochodów elektrycznych - bo to w tym kontekście należy rozpatrywać - to są jedne z elementów, które są zapowiedziane jako elementy do debaty i dyskusji w jakim obszarze i w jakim wymiarze tego typu działania miałyby być podejmowane - wyjaśnił Müller .

Drogi ekspresowe płatne jak autostrady?

Zapewnił też, że w dyskusjach w ramach rządu nie było mowy o płatnych drogach ekspresowych i nic mu nie wiadomo o tym, żeby była taka decyzja rządu.

Reklama

W Polsce płatnymi drogami są autostrady i to nie wszystkie zresztą. W dyskusjach w ramach rządu nie było mowy o płatnych drogach ekspresowych zapewnił rzecznik rządu.

Drogi ekspresowe płatne dla takich samochodów

Po doniesieniach medialnych o planach wprowadzenia opłat na 1400 km dróg krajowych i autostrad głos zabrało także Ministerstwo Infrastruktury.

– Nie są prowadzone, ani nie są planowane prace związane z objęciem odcinków dróg ekspresowych opłatami za przejazd pojazdów lekkich (m.in. samochody osobowe, motocykle) – powiedział Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu.

Najbliższe rozszerzenie systemu poboru opłat jest planowane wyłącznie dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Docelowo system poboru opłat od tych pojazdów powinien objąć wszystkie autostrady i drogi ekspresowe wybudowane i oddane w użytkowanie od ostatniego rozszerzenia sieci dróg płatnych. Sieć objęta opłatą elektroniczną od tych pojazdów będzie sukcesywnie rozszerzana o nowe odcinki dróg oddawane do ruchu. Będzie to wypełnienie zobowiązań zawartych w Krajowym Planie Odbudowy – wyjaśnił przedstawiciel resortu.

Polski KPO zaakceptowany

Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. O decyzji poinformował unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni. Ministerstwo podkreśliło, że wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.