Dodała, że decyzja została podjęta, aby nie tworzyć zatorów na odcinku autostrady przed samym przejściem granicznym w Korczowej.

Reklama

- Dlatego w kierunku przejścia przepuszczane będą jedynie pojazdy mieszkańców terenów przygranicznych oraz osób chcących przekroczyć granicę z Ukrainą. Wszyscy pozostali będą kierowani na parking buforowy zlokalizowany w obrębie węzła autostradowego Przemyśl - zaznaczyła.

Parking przeznaczony jest dla osób oczekujących na przyjęcie lub transport uchodźców. Uchodźcy, którzy pieszo przekroczą granicę w Korczowej, autokarami będą dowożeni na parking w obrębie węzła Przemyśl, skąd odbierani będą przez osoby na nie oczekujące.

Jak zaznaczyła Rarus, na węźle autostradowym Przemyśl zlokalizowane będą posterunki policji.

- Funkcjonariusze udzielać będą niezbędnych informacji oraz kierować ruchem. Na autostradzie A4 ustawione jest oznakowanie informujące o zmianach w organizacji ruchu. Dodatkowo na tablicy zmiennej treści w obrębie MOP Kaszyce wyświetlane są informacje o utrudnieniach na węźle Przemyśl - dodała.

Reklama

Rarus zwróciła się również z apelem do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń policji.