Południowa Obwodnica Warszawy – niebawem możemy spodziewać się otwarcia tunelu pod Ursynowem w ciągu tej trasy S2. Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad już ogłosił koniec robót budowlanych na ursynowskim odcinku drogi ekspresowej węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów. – W ramach 4,6-kilometrowego odcinka powstał ponad 2,3-kilometrowy tunel wraz z wyposażeniem. To pierwszy tak długi tunel drogowy w Polsce – pochwaliła się GDDKiA.

Reklama

Aktualnie trwają testy, kalibracja i odbiór systemów bezpieczeństwa i zarządzania ruchem w tunelu i obszarze komunikacyjnym, na jaki oddziałuje (objeździe tunelu wyznaczonym drogami zarządzanymi przez GDDKiA, czyli A2 i DK50). Kontroli wymaga 13 systemów i 11 podsystemów sterowania i zarządzania tunelem.

– Aby to wykonać, musimy sprawdzić około 14 tys. połączeń, czyli około 7 tys. sygnałów pomiędzy urządzeniami wyposażenia a systemem sterowania i zarządzania tunelem. Sprawdzamy ponad 130 kamer w samym tylko tunelu i 1200 opraw oświetleniowych. Weryfikujemy 62 szafy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w których zainstalowanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu urządzeń i modułów dedykowanych dla systemów wyposażenia tunelu – wylicza GDDKiA.

Południowa Obwodnica Warszawy i testy w tunelu S2

Reklama

Testy przechodzą także urządzenia służące do zasilania wyposażenia obiektu, które upchnięto w 112 szafach. Do tego 152 klapy systemu wentylacji (nawiewnych, oddymiających i regulujących dopływem powietrza do wentylatorów głównych systemu wentylacji) musi zaliczyć próby wielkokrotnego zamykania i otwierania (pojedynczo i w grupach). Drogowcy sprawdzają również 88 znaków zmiennej treści i 28 sygnalizatorów w obrębie tunelu służących do zarządzania ruchem. Próby przechodzi system komunikacji SOS przewidziany w 38 niszach ratunkowych (wyposażone je także w koce i gaśnice).

Do tego istniejący systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych, z uwagi na tunel, zostanie wzbogacony o 75 znaków zmiennej treści umieszczonych w różnych lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego – wyjaśnili przedstawiciele dyrekcji.

Południowa Obwodnica Warszawy - S2 POW tunel pod Ursynowem / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy - S2 POW tunel pod Ursynowem / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

Południowa Obwodnica Warszawy i awaria w tunelu?

GDDKiA tłumaczy, że w trakcie testów przypadki awarii, uszkodzeń czy wykrycia wad są naturalne. Wtedy wykonawca musi dokonać odpowiednich napraw, dodatkowych sprawdzeń i wymiany uszkodzonych urządzeń. A to powoduje przesunięcia w zakładanych wcześniej harmonogramach nawet o kilka tygodni.

– Przykładem jest uszkodzenie mechanizmów i urządzeń służących do sterowania klapami systemu wentylacji. Proces usuwania jej skutków trwał około miesiąca i wymagał specjalistycznych działań pomiarowych, diagnostycznych i naprawczych – podali drogowcy.

Południowa Obwodnica Warszawy - S2 POW tunel pod Ursynowem / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko
Południowa Obwodnica Warszawy - S2 POW tunel pod Ursynowem / GDDKiA

Południowa Obwodnica Warszawy i tunel S2, kiedy otwarcie trasy?

W sierpniu GDDKiA uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku Centrum Zarządzania Tunelem. Dział tam już Punkt Informacji Drogowej, a docelowo znajdzie się również Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. Trwają szkolenia obsługi tunelu, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem kierowców.

Kiedy kierowcy pojadą tunelem? – Przed nami jeszcze kontrola Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie o wydanie pozwolenia na użytkownie. To również złożona procedura administracyjna. Pracownicy inspektoratu muszą sprawdzić obszerną dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Dopiero ten dokument daje możliwość oddania do ruchu trasy S2 wraz z tunelem pod Ursynowem. Zakładamy, że stanie się to jesienią tego roku podała GDDKiA.

Reklama

Tunel S2 ułatwi życie nie tylko mieszkańcom Warszawy, ale także kierowcom, którzy jeżdżą z zachodu na wschód kraju (w kierunku Siedlec, Białej Podlaskiej i granicy Polski z Białorusią). GDDKiA podkreśla, że przy długości ponad 2,3 km będzie to najdłuższy podziemny przejazd w kraju. Ruch dla każdego kierunku będzie odbywał się oddzielną nawą. W każdej z nich są trzy pasy ruchu plus awaryjny dla służb.

Południowa Obwodnica Warszawy - S2 POW tunel pod Ursynowem / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy - S2 POW tunel pod Ursynowem / GDDKiA