Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku ursynowskim jest coraz bliżej zakończenia – podała GDDKiA.

Reklama

– W nawie południowej tunelu pod Ursynowem mamy już nawierzchnię betonową. W nawie północnej do ułożenia zostało ok. 1800 m nawierzchni na połowie szerokości jezdni. Do wykonania pozostają jeszcze kilkusetmetrowe odcinki betonowej nawierzchni po wschodniej i zachodniej stronie tunelu oraz jeszcze krótsze fragmenty nawierzchni bitumicznej. Wewnątrz tunelu z każdym dniem będzie przybywać betonowych okładziny ścian – wyjaśnili drogowcy.

Teraz będą wykonywane zbrojenia i szalunki obramowań przejść awaryjnych oraz uszczelniania ścian szczelinowych i oczepów.

– Pod sufitem zamontowano już wszystkie oprawy oświetleniowe i wentylatory strumieniowe. Prowadzony będzie montaż opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych oraz układane koryta pod instalację monitoringu i systemu alarmowego – relacjonuje GDDKiA.

Reklama

Tunel w biegu Południowej Obwodnicy Warszawy

Drogowcy podkreślają, że tunel pod Ursynowem będzie spełniał warunki dyrektywy tunelowej Unii Europejskiej, która zawiera opis minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej.

– Tunel pod Ursynowem wyposażony będzie w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowany zostanie system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu – wyjaśniła dyrekcja. – Automatycznie kontrolowana będzie widoczność w tunelu, a czujniki będą mogły wykryć i zasygnalizować pożar. Obiekt pod Ursynowem wyposażony będzie w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian tunelu są chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 m ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego – podali drogowcy.

Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA

W budynku nad zachodnim portalem tunelu przewidziano Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), do którego trafią informacje z czujników i kamer zainstalowanych w obu nawach.

– Pracownicy naszego centrum wspomagani przez system sterowania, zarządzania bezpieczeństwem i ruchem, przez 24 godziny na dobę, 7 dniu w tygodniu, będą kontrolować sytuację w tunelu i bezpieczeństwo jego użytkowników. W tym samym budynku docelowo będzie również funkcjonować Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, do którego będą spływać informacje z regionalnych centrów – wyjaśniła GDDKiA.

Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA

Na powierzchni. Koniec prac w czerwcu

Po wschodniej stronie węzła Warszawa Ursynów trwa budowa ekranów akustycznych. Na obiektach mostowych zamontowano siatki zabezpieczające. W rejonie ulic Lanciego i Branickiego wykonywane są roboty brukarskie. Prowadzone są także prace związane z profilowaniem terenów płaskich oraz nasadzenia drzew i krzewów.

– Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW to ok. 90 proc. Mając na uwadze obecne zaawansowanie, należy spodziewać się zakończenia wszystkich robót jeszcze w czerwcu br. Umożliwi to przeprowadzenie niezbędnych testów i odbiorów, co w konsekwencji doprowadzi do oddania tunelu do ruchu. Ostateczna data zakończenia kontraktu zostanie wskazana po rozpatrzeniu złożonych przez wykonawcę roszczeń – skwitowała GDDKiA.

Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA
Południowa Obwodnica Warszawy / GDDKiA