Kierowcy w Polsce mogą obecnie korzystać z ok. 1700 km autostrad. Jak jest z bezpieczeństwem na tych trasach? Najgorsze drogi jeśli chodzi o częstotliwość wypadków? Odpowiedzi, które mogą okazać się pomocne w czasie świątecznych podróży, niesie nowy raport stworzony na podstawie anonimowych zgłoszeń dodawanych codziennie przez kierowców korzystających z systemu Yanosik.

Reklama

– Analizując sytuację na polskich drogach, ze szczególnym naciskiem spoglądamy na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przed świętami, kiedy Polacy tłumnie wracają do swoich domów rodzinnych i często korzystają z autostrad, sprawdziliśmy potwierdzone minimum 5 razy notyfikacje o wypadkach czy kolizjach na tego typu drogach – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Sumując wszystkie dodane tego rodzaju zdarzenia od początku 2019 roku okazuje się, że na jeden kilometr autostrady przypada średnio niemal 6 kolizji – wyliczyła.

Eksperci przeanalizowali także każdą autostradę z osobna i przedstawili statystyki w formie wskaźników procentowych. Dane przedstawiające dodatnie wartości pokazują o ile większa jest wypadkowość od ogólnej średniej. Wartości ujemne odwrotnie – mniejszą liczbę wypadków od wyliczonej przeciętnej dla wszystkich autostrad.

Yanosik

Bezapelacyjnie najbardziej wypadkową autostradą jest A8 znajdująca się przy Wrocławiu. Tam liczba wypadków jest 192 proc. większa od średniej. Na drugim miejscu uplasowała się A6 – tam odchylenie od średniej wynosi 19 proc. Różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem wynosi zatem aż 173 proc. Więcej wypadków niż ogólna średnia przypada również na autostradę A4.

Mniej wypadków niż przewiduje średnia odnotowano na A1, a następnie A2. Najmniej wypadków kierowcy zgłaszają na stosunkowo nowej autostradzie A18.

Gdzie uważać?

Jeśli wiadomo jakie autostrady są najbardziej wypadkowe, to warto przyjrzeć się ich konkretnym odcinkom, które są szczególnie niebezpieczne. Trasy zostały podzielone na segmenty odpowiadające obszarom gminnym.

Oto odcinki autostradowe przebiegające przez teren danej gminy:

Yanosik
Yanosik