Rzeszów. Jak podała policja na swojej stronie internetowej, w piątek od godz. 6 do godz. 22 nastąpi zmiana w organizacji ruchu w obrębie rzeszowskich cmentarzy na Wilkowyi i Pobitnie, które są niedaleko siebie. "W przypadku dużego natężenia ruchu czas wprowadzenia zmian może się przedłużyć" – zastrzegła policja.

Reklama

Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem komunalnym na Wilkowyi będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch odbywać się będzie jednokierunkowo. Wyjazd samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i taksówek.

Z kolei dojazd do bramy cmentarza znajdującej się przy ulicy Polnej możliwy będzie od ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ulicą Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ulicę Kujawską. Z ulicy Morgowej w ulicę Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo.

Na czas zmiany organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ulicę Cienistą i Kujawską. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Lwowskiej z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci.

Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu szpitala wojewódzkiego nr 2. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu ul. Żołnierzy I Armii WP.

Policja apeluje do kierowców, aby nie jeździli na pamięć, zwracali uwagę na oznakowanie i stosowali się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.

W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy nie będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

Reklama

Jak co roku w dniach 1 i 2 listopada w ramach akcji Znicz uruchomione będą linie specjalne rzeszowskiej komunikacji miejskiej. Linie A, B, C, D, F, G, H, M, S kursować będą na trasach do rzeszowskich cmentarzy, co ok. 20 minut.