Zgodnie z prawem o ruchu drogowym - niepełnosprawni nie muszą tych znaków respektować. Jednak według rozporządzenia ministra infrastruktury z 2003 roku , można to wyłączenie przepisów uchylić - umieszczając pod znakiem tabliczkę z napisem "Dotyczy także niepełnosprawnych", jeżeli wymaga tego sytuacja lokalna.

Reklama

Okazało się, że do Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęły napływać skargi na władze lokalne, stosujące te przepisy w okolicznościach innych niż motywowane względami bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Stosowano je na przykład podczas imprez masowych, czy przy wjazdach na tereny zamknięte dla ruchu, na które mogły wjeżdżać pojazdy zaopatrzenia czy organizatorów imprez. Z racji powtarzających się skarg, rozporządzenie w tej sprawie zaskarżył do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich.

Trybunał Konstytucyjny dał resortowi infrastruktury czas do końca czerwca 2015 roku na poprawienie przepisów. Jak przyznał przedstawiciel resortu, radca Tomasz Jędruszuk - w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zmianą regulacji w tej sprawie.