"Zadanie zostało podzielone na 3 odcinki realizacyjne: odcinek A, długości ok. 4,6 km od w. Puławska do w. Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem; odcinek B, długości ok. 6,45 km od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę; odcinek C, długości ok. 7,45 km od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Na odcinek A złożono 16 wniosków, na B – 15 wniosków a na C – 16 wniosków" - głosi komunikat.

Reklama

Wśród ubiegających się o dopuszczenie do II etapu postępowania są, samodzielnie lub w konsorcjach, m.in. Astaldi, Strabag, Warbud, Metrostav, PORR Polska, Budimex.

"Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będzie pod uwagę jako kryterium oceny nie tylko cena, ale również okres gwarancji" - czytamy dalej.

GDDKiA informuje, że w ramach realizacji tego odcinka POW przewidziana jest m.in. budowa: drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu; tunelu pod Ursynowem i mostu przez Wisłę; estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz węzłów: „Ursynów", „Przyczółkowa", „Wał Miedzeszyński", „Patriotów". Docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis", który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa" i „Wał Miedzeszyński".

Realizacja planowana jest na lata 2015-2019.