Reklama

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) wyjaśnia, że znowelizowanie uchwały poprzez dodanie kolejnych tytułów inwestycyjnych do przyjętej listy będzie stanowiło podstawę prawną do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców robót.

– Pozwoli to na zachowanie płynności w procesie inwestycyjnym, wyeliminuje ryzyko przestoju w branży budowlano-drogowej oraz wpłynie na wcześniejsze uzyskanie refundacji z UE – wyjaśnia resort infrastruktury.

Rząd uchwalił także nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Przewiduje ona likwidację Rady do spraw Autostrad. To organ doradczy ministra nadzorującego transport.

– Zadania, które wykonywała rada, są już nieaktualne – uzasadnił MIiR.

Gremium to opiniowało projekty dotyczące lokalizacji autostrad. – Zdecydowana większość planowanych tras ma już ustalone przebiegi – wskazał resort.

Obecnie rada zajmuje się jedynie opiniowaniem projektów rozporządzeń ministra nadzorującego transport w sprawie ustalania opłat za przejazdy autostradami, a także planów ratowniczych oraz dotyczących infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. – Ze względu na sporadyczność sytuacji, które wymagają opinii rady, nie jest racjonalne jej dalsze istnienie – zaznaczył MIiR.

Rząd zdecydował także o likwidacji Państwowej Rady Nieruchomości, która jest organem doradczym ministra nadzorującego budownictwo.

– Fachowe doradztwo ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych problemów polskiego rynku nieruchomości zostanie zapewnione w drodze pozyskiwania przez ministra indywidualnych opinii uznanych autorytetów w danej dziedzinie bądź opracowań ośrodków akademickich specjalizujących się w gospodarce nieruchomościami – uzasadniło ministerstwo.

Do listy dołączono następujące inwestycje

● A1 odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy (budowa 2014–2017),

● S3 Legnica – Bolków (budowa 2015–2018),

● S5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinek Białe Błota – Mielno, Wronczyn – Radomicko (budowa 2014–2017),

● S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz (budowa 2016–2018),

● S7 Warszawa – Gdańsk, odcinek koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Napierki – Płońsk (budowa 2014–2017),

Reklama

● S8 Radziejowice – Białystok, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) (budowa 2014–2017),

● S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Lublina – Sokołów Małopolski Północ (budowa 2014–2017),

● S61 obwodnica Augustowa – granica państwa (budowa 2015–2020).

Etap legislacyjny

uchwała przyjęta przez rząd