Zamówienie obejmuje przede wszystkim budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km. Droga będzie posiadała klasę GP i prędkość projektową 80 km/h. Obwodnica będzie miała 2 razy po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Ponadto zadanie obejmuje m.in. budowę węzłów drogowych 'Kąty', 'Marianki' i 'Stadion'.

Reklama

Procedura ma charakter ograniczony. Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert (maksymalnie 20) będą podlegali ocenie wg kryterium ceny (waga 90%), okresu gwarancji jakości (5%) oraz terminu realizacji (5%).

Wadium wyznaczono w kwocie 3,5 mln zł, a termin składania wniosków 10 stycznia 2014 r.

Wykonawca będzie miał na realizację zamówienia 38 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego na realizację obwodnicy wyniosą 437,8 mln zł.