Poza tym oznakowanie zawczasu uprzedzi rowerzystów o niespodziankach na szlaku: znaki ostrzegą o zwężeniach, nierównościach, niebezpiecznych zjazdach i stromych podjazdach (z określeniem kąta nachylenia ścieżki z dokładnością do 1 proc.).
Reklama
Takie m.in. zmiany wprowadza projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393) oraz szczegółowych warunków technicznych dla nich. Znaki mają być pokryte powłoką odblaskową, tak by były dobrze widoczne nocą oświetlone tylko światłem z latarki rowerowej.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe