Zamówienie podzielone jest na dwa zadania: zadanie I obejmuje projekt i budowę drogi ekspresowej na odcinku węzeł "Marki" (bez węzła) - węzeł "Kobyłka", a zadanie II na odcinku węzeł "Kobyłka" (bez węzła) - węzeł "Radzymin Płd." W zadaniu pierwszym mieści się również budowa węzła "Zielonka", a w drugim - węzła "Wołomin".

Reklama

Poza tym oba zadania obejmują m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego, budowę obiektów inżynierskich, chodników, ścieżek rowerowych oraz urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne i przejścia dla zwierząt. Zadanie I zakłada także budowę obwodu utrzymania drogi (OUD).

Procedura ma charakter ograniczony. Zamawiający zamierza zaprosić do składania ofert 20 wykonawców. Jedynym kryterium udzielenia zamówienia będzie najniższa cena.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu możliwe jest do 29 kwietnia 2013 r. Wysokość wadium ustalono na 3,5 mln zł dla każdego z zadań.

Termin realizacji zadania I wynosi 32 miesiące wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; dla zadania II - 36 miesięcy w tym: 32 miesiące na realizację odcinka trasy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 4 miesiące od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości trasy S8 (Marki - Radzymin Płd.) na przebudowę układu drogowego w miejscu skrzyżowania istniejącej DK8 z DW 635 i remont fragmentu istniejącego odcinka DK8.

Cała droga ekspresowa S8 prowadzi z Wrocławia do Białegostoku, przez Sieradz, Piotrków Trybunalski i Warszawę. Odcinek Marki - Radzymin jest fragmentem połączenia Warszawy z Białymstokiem, usprawni także komunikację w aglomeracji warszawskiej, komunikując stolicę z Markami, Zielonką, Kobyłką i Wołominem.