Cała lista rankingowa, zatwierdzona przez wojewodę zawiera 73 wnioski, z czego 21 dotyczy dróg powiatowych, a 52 dróg gminnych, o dofinansowanie w 2013 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pieniądze, jakimi dysponujemy pozwalają jednak na dofinansowanie 24 przedsięwzięć, gdyż na realizację wszystkich potrzebowaliśbyśmy prawie 85 mln zł, a dysponujemy zaledwie kwotą 30,1 mln zł - podkreślił Bartłomiej Michałek, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego.

Reklama

Dofinansowanie przyznano na modernizację 10 dróg powiatowych i 14 dróg gminnych, przy czym dla ostatnich projektów z obu list wystarczyło pieniędzy tylko na częściowe dofinansowanie. W sumie wsparcie otrzymają inwestycje dotyczące około 78 km dróg lokalnych w Kujawsko-Pomorskiem.

Oczywiście, jeśli w trakcie przetargów na poszczególne przedsięwzięcia okaże się, że uzyskane ceny pozwolą na oszczędności, to +odzyskane+ w ten sposób pieniądze zostaną przydzielone na inwestycje zajmujące kolejne miejsca na liście rankingowej - zaznaczył rzecznik.

W 2013 r. w ramach programu budowy i przebudowy dróg lokalnych samorządy mogą otrzymać na zakwalifikowane projekty 50 proc., a nie 30 proc. środków z budżetu państwa, jak to było we wcześniejszym naborze. Rząd przeznaczył jednak na ten cel 0,5 mld zł, a nie 1 mld zł, jak wcześniej planowano.

W konsekwencji kujawsko-pomorskie samorządy, które mogły liczyć uprzednio na 60,2 mln zł dotacji, po zmianach miały do podziału 30,1 mln zł. Dało to jednak szanse udziału w konkursie tym samorządom, których do tej pory nie było stać na planowanie tego typu przedsięwzięć - dodał Michałek.

Reklama