Nierówności nawierzchniA1 na odcinku o długości ok. 300 m w okolicy węzła Częstochowa Południe (Konopiska) pojawiły się już 2020 r., czyli krótko po oddaniu tego fragmentu do ruchu. Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał doraźne zabiegi naprawcze, by zminimalizować nierówności w tym miejscu. Następnie, po wezwaniu GDDKiA, przygotował program naprawczy tego odcinka. Po jego zatwierdzeniu przez GDDKiA nadszedł czas wykonania docelowej naprawy.

Reklama

Okres gwarancyjny nawierzchni na tym odcinku autostrady wynosi 10 lat i będzie trwał aż do maja 2029 r. Zgodnie z warunkami kontraktowymi, GDDKiA będzie dochodziła od wykonawcy wydłużenia czasu gwarancji na remontowanym odcinku o czas, w którym nie mógł być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Okres ten zostanie określony po zakończeniu naprawy i potwierdzeniu usunięcia wady.

Remont A1: Zmiany w organizacji ruchu

Konieczne będzie zamknięcie jezdni prowadzącej ruch w kierunku północnym na odcinku około 500 m oraz przekierowanie ruchu na jezdnię przeciwną. Kierowcy do dyspozycji będą mieli dwa pasy ruchu w kierunku Katowic oraz jeden w kierunku Częstochowy. Wprowadzone zostanie także ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku w rejonie robót oraz do 60 km/h w miejscach przejazdu na drugą jezdnię. Na tym odcinku wprowadzona zostanie też zasada jazdy na suwak.

Autostrada A1 / GDDKiA / Maciej Zalewski

Naprawa będzie obejmowała rozbiórkę istniejącej nawierzchni, budowę dodatkowych sączków odwadniających, wymianę gruntu podłoża oraz całej konstrukcji jezdni. Następnie wykonawca ułoży nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykona szczeliny dylatacyjne pomiędzy nawierzchnią betonową i asfaltową. Całość zakończy montaż barier ochronnych i wdrożenie docelowej organizacji ruchu uwzględniające odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonawca deklaruje zakończenie prac naprawczych w październiku.

Rusza remont autostrady A1. Zalecana jazda na suwak / GDDKiA