Andrzej Dygut, menedżer w Mazar, wyjaśnia, że w przypadku zmiany opon, które z zasady po kilku miesiącach są wymontowywane, nie dochodzi do trwałego wzrostu wartości użytkowej samochodu.

Wydatki związane z ich wymianą mają charakter eksploatacyjny i powinny być księgowane w koszty bieżącej działalności operacyjnej.

– Koszty z tytułu wymiany opon ujmujemy na kontach zespołu 4, jeżeli ewidencja księgowa prowadzona jest w układzie rodzajowym lub na kontach zespołu 5 dla ewidencji w układzie kalkulacyjnym – wyjaśnia nasz rozmówca.

Ekspert twierdzi, że w ramach tych zespołów nabycie opon księgujemy na koncie zużycia materiałów. Natomiast koszty samej usługi wymiany opon, jak również ewentualnych kosztów związanych z przechowywaniem opon letnich ujmuje się na koncie kosztów usług obcych.