... właściciele środków transportowych (m.in. od ciągników, przyczep, autobusów) zapłacą w przyszłym roku wyższe podatki. Minister podniósł bowiem minimalne stawki podatku o 11,29 proc. Stawki minimalne ustala się jedynie dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. Podwyżka wynika z wysokiego kursu euro, który minister musi wziąć pod uwagę. Przelicza on jedynie stawki o ten wskaźnik kursu waluty.

Reklama