Spółka wyjaśniła, że chce dokonywać amortyzacji samochodów w ten sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane w koszty uzyskania przychodów do momentu, gdy łączna suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w koszty podatkowe zrówna się z kwotą w złotych 20 tys. euro. Sąd uznał, że takie działanie byłoby nieprawidłowe. Wyrok jest nieprawomocny (sygn. akt III SA/Wa 2518/10).