Zachowanie prawa do pełnego odliczenia VAT od zakupu samochodów oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, w tym tzw. samochodów z kratką, zależy od tego, czy auta te charakteryzują się ściśle określonymi cechami. Wymogi te określone zostały w art. 3 ust. 2 nowelizacji ustawy o VAT z 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 247, poz. 1652 z późn. zm.). Ich spełnienie potwierdza dodatkowe badanie techniczne przeprowadzane przez okręgową stację kontroli pojazdów.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21731/11) podkreśliło, że zaświadczenia wydane do końca 2010 roku przez okręgowe stacje kontroli pojazdów pozostają nadal aktualne, o ile nie zostaną dokonane zmiany w pojeździe, w wyniku których nie spełniałby on już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem. Zdaniem resortu nie można się zatem zgodzić ze stwierdzeniem, że przedsiębiorcy są zmuszani do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wykonania ponownych badań.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że jeżeli dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 t, to w celu nabycia prawa do pełnego odliczenia VAT pojazd musi spełnić ustawowe wymagania, nawet jeśli jest to pojazd zaliczany do kategorii samochodów ciężarowych.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (w tym tzw. samochodów z kratką) podatnikowi, co do zasady, przysługuje odliczenie ograniczone do 60 proc. kwoty VAT z faktury dokumentującej ich nabycie, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Także do końca 2012 r. nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych, tj. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, które nie spełniają wymagań wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r.